Wiadomości - Nasz Swiat
27
Śr, październik

Urodziła się w Poznaniu, ale od 13 lat mieszka we Włoszech. Z wykształcenia prawniczka, od lat zawodowo i społecznie pomaga polskim emigrantom we Włoszech rozwiązywać ich problemy prawne i biurokratyczne. W najbliższych wyborach do Parlamentu, które odbędą się 9 października, jest kandydatką do Sejmu z listy PSL Okręgu wyborczego nr 19.
Na pytanie dlaczego warto na nią głosować, Agnieszka Janusz (37 lat) odpowiada: „Sama doświadczyłam wielu problemów, z którymi na co dzień borykają się imigranci. Dzięki mojemu wykształceniu i doświadczeniu zarówno zawodowemu jak i życiowemu mogłabym jako posłanka zdziałać wiele dobrego dla Polonii włoskiej”. Z Agnieszką Janusz rozmawiają Danuta Wojtaszczyk i Anna Malczewska


Agnieszka JanuszMieszka Pani we Włoszech od wielu lat. Jako prawniczka przy współpracy z instytucjami polskimi pomaga Pani Polakom tu mieszkającym w rozwiązywaniu problemów natury biurokratycznej. Na jakie trudności najczęściej oni napotykają?
Te problemy to zwłaszcza nagminne naruszanie praw pracowniczych. Wielu polskim pracownikom nie jest wypłacane regularnie wynagrodzenie, nie są dostarczane dokumenty, potwierdzające uiszczenie przez pracodawcę składek na ubezpieczenie społeczne. Wiele matek boryka się z problemem wyegzekwowania alimentów na dzieci oraz przyznania im opieki prawnej nad nimi. Ofiary wypadków mają trudności z otrzymaniem należnych im pieniędzy z tytułu odszkodowania, pomimo korzystnego wyroku sądu.

W jaki sposób, jako posłanka, chciałaby Pani pomóc polskim pracownikom we Włoszech w rozwiązaniu ich problemów?
Uważam, że niezbędne jest stworzenie sieci punktów poradnictwa prawnego w języku polskim, w których nieodpłatnie lub za niewielką opłatą (na kieszeń emigranta) nasi rodacy mogliby otrzymać fachową i skuteczną pomoc.

Nie zapominajmy, że wielu naszych rodaków mieszka we Włoszech ze swoimi rodzinami. Dlatego też ze względu na dzieci polskich emigrantów należałoby pozyskać fundusze na sfinansowanie nauki języka polskiego dla małych Polonusów. Jeżeli nie byłoby to możliwe na poziomie centralnym, starałabym zaangażować samorządy lokalne, zwłaszcza miasta czy regiony zbliźniaczone z polskimi.

Stara się Pani promować Polskę jako kraj nie tylko atrakcyjny turystycznie, ale również pod względem inwestycyjnym. Jakie dziedziny Polskiej gospodarki mogłyby zainteresować włoskich inwestorów?
Przez kilka ostatnich lat miałam okazje aktywnie uczestniczyć w inicjatywach gospodarczych, organizowanych przez polskie instytucje państwowe i nie tylko, podczas których  prezentowałam włoskim przedsiębiorcom szeroki wachlarz możliwości inwestycyjnych w Polsce.

Jako poseł chciałabym wzmocnić wymianę handlową z Polską, poprzez promocję rodzimego eksportu, zwłaszcza produktów z branży przetwórczo-spożywczej. Polskie rolnictwo ma duży potencjał, a nasza wyśmienita żywność zyskać uznanie również mieszkańców Półwyspu Apenińskiego.

W jaki sposób uważa Pani, ze można by zacieśniać więzi młodych Polaków z Ojczyzna, którzy często urodzili się już we Włoszech?
Podstawą utrwalania więzi młodego pokolenia Polaków, którzy urodzili się i mieszkają poza granicami są zajęcia w polskich szkołach i uczestnictwo w wydarzeniach podczas których dzieci młodzież mają okazję spotkać swoich rówieśników i rozmawiać z nimi w języku ojczystym. Mam synka Fausta, który uczęszcza do szkoły polskiej i chociaż lekcje tam odbywają się raz na dwa tygodnie, to poprzez sam fakt zyskania polskich przyjaciół Polska jest mu bliska.  Uważam, że powinny być organizowane dla polonijnych dzieci wyjazdy do Polski o charakterze edukacyjnym. Musimy również zapewnić naszym pociechom stały dostęp do polskich książek i czasopism.

Dlaczego warto na Panią głosować?
Warto na mnie głosować, ponieważ jestem jedną z Państwa, znam wasze problemy i    pomagam je rozwiązywać. Wyborcze hasło PSL brzmi „Człowiek jest najważniejszy” ja dodaję do niego, że „Polak powinien być dumny z tego, że jest Polakiem”. Chciałabym, żebyśmy byli dumni z naszego pochodzenia, żeby nasza Ojczyzna zapewniła nam podstawę do tego, aby każdy z nas mógł kreować pozytywny wizerunek Polski. Najprościej mówiąc chciałabym, aby miedzy nami a nasza Ojczyzną istniał dialog, wzajemne wspieranie się na każdym polu.
Głosujcie na mnie, ponieważ nie będąc zawodowym politykiem mam w sobie dużo spontanicznego entuzjazmu. Głosujcie na mnie, ponieważ jestem prawnikiem i znam mechanizmy prawa. Głosujcie na mnie, ponieważ jestem kobietą i matką, a kobiet cały czas jest w parlamencie za mało.

Agnieszka Janusz urodziła się 11 stycznia 1974 roku w Poznaniu. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji na kierunku prawo UAM w Poznaniu. W czasie studiów uczęszczała na zajęcia fakultatywne z różnych dziedzin prawa międzynarodowego. Na czwartym roku wyjechała na stypendium europejskiego programu TEMPUS do Catanzaro. Podczas pobytu we Włoszech poznała męża, który w tym czasie studiował medycynę na Uniwersytecie w Catanzaro. W roku 1998 wyjechała z Polski do Włoch na stałe, gdzie rok później wyszła za mąż, a w roku 2001 urodził się jej syn Fausto.
W 2003 roku z całą rodziną przeprowadziła się z Kalabrii do Monzy, a w grudniu tego samego roku podjęła pracę w sekretariacie Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie. W maju 2004, kiedy Polska weszła do Unii Europejskiej zdecydowała się na odbycie aplikacji adwokackiej, pozostawiła pracę w konsulacie, aby w 2005 r. rozpocząć współpracę z włoską kancelaria prawną. Współpraca ta trwa do dnia dzisiejszego.
W swojej pracy na co dzień styka się z Polakami we Włoszech, którzy borykają się z różnego rodzaju problemami prawnymi. Oprócz tego promuje nasz kraj zarówno pod względem gospodarczym, turystycznym,  jak i kulturalnym, współpracując z instytucjami i prywatnymi firmami.
Lubi zdrowy tryb życia, uwielbia spacery i wycieczki rowerowe. Od kiedy jej syn jest uczniem Szkoły Polskiej w Mediolanie bierze czynny udział w organizacji imprez szkolnych, m.in.: przy współpracy konsulatu, władz lokalnych oraz innych instytucji i firm polskich.

Kiedy odbędą się najbliższe wybory parlamentarne?

Głosowanie w tegorocznych wyborach parlamentarnych odbędzie się w dn. 9 października 2011 r. w godz. 7.00-21.00.

1.    Gdzie można głosować w rzymskim okręgu konsularnym?

W rzymskim okręgu konsularnym swoje siedziby mają 2 Obwodowe Komisje Wyborcze:
•    Nr 260 w Rzymie z siedzibą przy Ambasadzie RP w Rzymie, Via Pietro Paolo Rubens 20 00197 Rzym – wejście od via Sassoferrato 10
•    Nr 261 w Neapolu z siedzibą przy Stowarzyszeniu Confedilizia, Viale Antonio Gramsci 17/B, 80122 Neapol.

2. Kto może głosować?
Pełnoletni obywatele polscy, przebywający za granicą w dniu wyborów, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli:  
•    posiadają ważny polski paszport (lub w przypadku wyborów w państwach Unii Europejskiej i EOG ważny dowód osobisty) oraz
•    zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

Uwaga: Konsul nie prowadzi stałego rejestru wyborców. Przy okazji każdych wyborów konieczne jest dokonanie na nowo wpisu do spisu wyborców.
Powyższy wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przed wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania. w urzędzie gminy, w której są zameldowane na stałe.

Na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych dostępny jest elektroniczny system zgłaszania się wyborców, którzy zamierzają głosować w obwodach głosowania utworzonych za granicą.

Szczegóły na: https://ewybory.msz.gov.pl/

Przypominamy, że wszyscy wyborcy zamierzający glosować we Włoszech mogą uzyskać szczegółowe informacje w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Rzymie www.rzym.polemb.net oraz w Konsulacie Generalnym w Mediolanie www.milano.polemb.net.

D.W.

 

 

 

 

 

Obwieszczenie Kierownika Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Rzymie

Rozporządzeniem z dn. 12 września 2011 r. Minister Spraw Zagranicznych utworzył obwody głosowania dla obywateli polskich przebywających za granicą. Na terenie rzymskiego okręgu konsularnego głosowanie odbędzie się w siedzibach następujących Obwodowych Komisji Wyborczych:

Rzym: Numer obwodu głosowania: 260
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej,
via Pietro Paolo Rubens 20, 00197 Rzym, (wejście do lokalu OKW od via Sassoferrato 10)

Neapol: Numer obwodu głosowania: 261
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej: Stowarzyszenie Confedilizia,
viale Antonio Gramsci 17/B, 80122 Neapol

Pełnoletni obywatele polscy, przebywający za granicą w dniu wyborów, będą mogli wziąć udział w głosowaniu, jeżeli:  
• posiadają ważny polski paszport (lub w przypadku wyborów w państwach Unii Europejskiej i EOG ważny dowód osobisty) oraz
• zostaną wpisani, na podstawie osobistego zgłoszenia, do spisu wyborców sporządzonego przez konsula właściwego terytorialnie dla miejsca pobytu wyborcy.

KONSUL NIE PROWADZI STAŁEGO REJESTRU WYBORCÓW.
PRZY OKAZJI KAŻDYCH WYBORÓW KONIECZNE JEST DOKONANIE NA NOWO WPISU DO SPISU WYBORCÓW.

Uruchomiony zostanie specjalny system informatyczny, umożliwiający dokonanie zgłoszenia również za pośrednictwem Internetu.
Wymóg wcześniejszego wpisania do spisu wyborców nie dotyczy wyborców posiadających zaświadczenie o prawie do głosowania, otrzymane z urzędu gminy w Polsce. Osoby stale zamieszkałe w kraju, wyjeżdżające za granicę, mające zamiar wziąć udział w głosowaniu za granicą, powinny zaopatrzyć się przez wyjazdem w zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Komunikat informacyjny Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie. Dotyczy: wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 9    października 2011 roku, uruchomienie elektronicznego systemu zgłaszania się wyborców na stronie https://ewybory.msz.gov.pl.

Konsulat Generalny RP w Mediolanie uprzejmie informuje, iż Minister Spraw Zagranicznych Pan Radosław Sikorski rozporządzeniem z dnia 12 września powołał 263 Obwodowych Komisji Wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP. Wśród nich powstała również Obwodowa Komisja Wyborcza nr 262 z siedzibą w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie (adres: Mediolan, Corso Vercelli 56).
W związku z powyższym chcielibyśmy przekazać Państwu następujące informacje dotyczące organizacji wyborów roku 2011.

Lokal wyborczy, znajdujący się w Konsulacie Generalnym RP w Mediolanie (adres: Mediolan, Corso Vercelli 56), będzie otwarty w dniu 9 października 2011 r. od godziny 7:00 do 21:00.

Aby wziąć udział w wyborach należy najpierw zgłosić się do sporządzanego w Konsulacie spisu wyborców. Zgłoszenie wnosi się do Konsulatu ustnie, pisemnie, telefonicznie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Wyborca musi posiadać ważny polski paszport lub dowód osobisty. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL, oznaczenie miejsca pobytu wyborcy za granicą, numer ważnego polskiego paszportu a także miejsce i datę jego wydania, a w przypadku obywateli polskich czasowo przebywających za granicą - miejsce wpisania wyborcy do rejestru wyborców.

Zachęcamy Państwa do rejestracji automatycznej na stronie internetowej https://ewybory.msz.gov.pl.

Do Państwa dyspozycji pozostaje również linia telefoniczna Konsulatu 02.48018978 (należy kolejno wybrać „1" następnie „0") oraz osobny adres poczty elektronicznej mediolan.wybory(at)msz.gov.pl. Wszelkie inne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Konsulatu (www.mediolankg.polemb.net) oraz na stronie Państwowej Komisji Wyborczej (http://www.pkw.gov.pl/).

Uwaga! Zgłoszenia do spisu wyborców można dokonać najpóźniej do 3 dnia przed dniem wyborów tj. do dnia 6 października 2011 r.
W tegorocznych wyborach w obwodach utworzonych za granicą po raz pierwszy będzie można głosować korespondencyjnie.  Zamiar głosowania korespondencyjnego może być zgłoszony Konsulatowi do 15 dnia przed dniem wyborów, czyli do dnia 26 września 2011 r. Warunkiem przystąpienia do głosowania korespondencyjnego jest uprzednie zgłoszenie się do spisu wyborców. Sugerujemy Państwu jednoczesne zgłoszenie się do spisu wyborców i zadeklarowanie formy głosowania (osobiste lub korespondencyjne). Wyborca po dokonaniu zgłoszenia otrzymuje od Konsulatu tzw. pakiet wyborczy zawierający:

1)   zaadresowaną kopertę zwrotną;
2)   kartę bądź karty do głosowania;
3)   kopertę na kartę bądź karty do głosowania, zwaną dalej "kopertą na kartę do głosowania";
4)   oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania;
5)   instrukcję głosowania.

Wyborca głosujący korespondencyjnie po wypełnieniu karty do głosowania wkłada ją do koperty na kartę do głosowania, którą zakleja, a następnie kopertę tę wkłada do koperty zwrotnej łącznie z podpisanym oświadczeniem i przesyła ją na własny koszt na adres Konsulatu (Corso Vercelli, 56 - 20145 Milano). Uwaga! Konsul przekazuje obwodowej komisji wyborczej koperty zwrotne, które otrzymał do czasu zakończenia głosowania czyli do godziny 21.00 w dniu 9 października 2011 r. (niedziela). Wyborców korespondencyjnych prosimy o niezwłoczne przesyłanie otrzymanych pakietów wyborczych.

Krzysztof Strzałka
Konsul Generalny


Źródło: Oficjalna strona internetowa Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie

 

 

 

Polacy mieszkający za granicą, będą mogli oddać głos na kandydatów z Okręgowej Komisji Wyborczej w Warszawie I.

Wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 19 - część województwa mazowieckiego obejmująca obszar miasta na prawach powiatu: Warszawa.
Liczba posłów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 20.

Wybory do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Okręg wyborczy nr 44 - część województwa mazowieckiego obejmująca część obszaru miasta na prawach powiatu Warszawa: Białołęka, Bielany, Śródmieście, Żoliborz.
Liczba senatorów wybieranych w okręgu wyborczym wynosi 1.

Siedziba Okręgowej Komisji Wyborczej mieści się w Warszawie przy Pl. Bankowym 3/5.

Rozmowa z Joanną Fabisiak, posłem na Sejm, wiceprzewodniczącą Sejmowej Komisji Łączności z Polakami za Granicą

Zasiada Pani w Sejmie RP już trzecią kadencję. Co udało się Pani w tym okresie osiągnąć w parlamencie?
Moją pracę w Parlamencie można podzielić na kilka obszarów: aktywność w Sejmie, wspieranie różnych inicjatyw związanych z Polonią i młodzieżą, działanie dla Warszawy i pomoc zwykłym ludziom. Podczas tej kadencji Sejmu bardzo aktywnie włączyłam się w prace nad ustawą o Szkolnictwie Wyższym, ustawą o funkcjonowaniu Uniwersytetów Trzeciego Wieku, a także ustawą o Karcie Polaka. Zależało mi bardzo na uchronieniu studentów przed drastycznym podniesieniem czesnego. Te działania zakończyły się sukcesem. W Komisjach sejmowych zajmuję się przede wszystkim sprawami Polonii i Polaków mieszkających za granicą, a także polskiej młodzieży. Na tym polu przeprowadziłam kilka większych inicjatyw, jak choćby ostatni program walki o zdrowe żywienie wśród młodzieży pod hasłem „Wiem co jem”. Byłam także jednym z inicjatorów i patronem powstałej w kwietniu 2011 roku Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych. PROM jest związkiem stowarzyszeń polskich organizacji młodzieżowych oraz organizacji zrzeszających młodzież. Jej celem jest między innymi współtworzenie polityki młodzieżowej, upowszechnianie idei uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji sektora publicznego, a także ułatwienie nawiązywania kontaktów pomiędzy polskimi organizacjami młodzieżowymi a ich partnerami za granicą.


Uczestniczyłam w pracach nad reformą szkolnictwa polonijnego. W procesie tworzenia tego programu brałam udział w niezwykle ważnej dla oświaty polonijnej konferencji zorganizowanej przez Europejską Unię Wspólnot Polonijnych w Malmo w październiku 2009 roku. Na konferencji zostały poruszone najważniejsze problemy edukacji polonijnej. Bardzo mi zależy na tym, aby każde dziecko pochodzenia polskiego, mieszkające za granicą, miało dostęp do nauki języka polskiego. Uważam bowiem, że jest on najtrwalszym i najskuteczniejszym spoiwem łączącym naszych Rodaków na emigracji z Polską, jej kulturą i tradycją.

Byłam współtwórcą ustawy o Polskiej Akademii Nauk. Podczas prac nad tym dokumentem zaproponowałam wzmocnienie nadzoru nad gospodarowaniem mieniem Akademii poprzez dookreślenie celowości dysponowania tym mieniem tylko do realizacji zadań statutowych. Moim pomysłem było dokonywanie systemowej oceny pracy naukowej w instytutach przeprowadzanej zarówno wewnątrz Akademii, jak i przez organ z zewnątrz, stworzenie ram prawnych do realizacji wspólnych zadań naukowo-badawczych i dydaktycznych przez instytuty Akademii, uczelnie wyższe i instytuty badawcze, a także wspieranie rozwoju młodych naukowców. Zaproponowałam zmiany w zakresie organizacji i trybu działania organów Akademii (m.in. zmieniono i ograniczono skład Prezydium Akademii). Dążyłam też do zmian zasad gospodarowania majątkiem Akademii.