Litania beatyfikacyjna o błogosławionym Karolu Wojtyle - Nasz Swiat
25
Pt, wrzesień

Wspomnienia o JP II

Moje wspomnienie o Janie Pawle II zawarłem w formie poetyckiej litanii...

Boże – stwórco świata całego
wysłuchaj prośby człowieka grzesznego.

Niech wstawiennictwo Karola błogosławionego
toruje mi drogę do życia wiecznego.

 

Umiłowany Ojcze Święty – Karolu błogosławiony
po sześciu latach od śmierci na ołtarze wyniesiony -  bądź moim orędownikiem u Boga.

Od dzieciństwa droga Twojego życia nie łatwą była,
bo małym Wojtyłłą byłeś, gdy mama Cię osierociła – bądź moim orędownikiem u Boga.

Po okiem taty dorastałeś i rozwijałeś swoje zdolności
prosząc modlitwą o wsparcie Bożej Opatrzności – bądź moim orędownikiem u Boga.

Ty, który artystycznymi talentami emanowałeś

za cel swojego życia posługę kapłańską wybrałeś – bądź moim orędownikiem u Boga.

 

Ty, który zła dwóch totalitarnych systemów doznałeś
i siłą wiary w Boga nieprawości te pokonałeś – bądź moim orędownikiem u Boga.

Karolu błogosławiony – imiona Jana Pawła drugiego obrałeś,
gdy na Stolicę Piotrową – Papieżem wybrany zostałeś – bądź moim orędownikiem u Boga.

Ty, który wielkim pielgrzymem katolicyzmu byłeś,   
w licznych podróżach po świecie słowo Boże głosiłeś – bądź moim orędownikiem u Boga.

Ty, który los swój Matce Najświętszej zawierzyłeś
i dzięki Jej osłonie zamach na życie Twoje przeżyłeś – bądź moim orędownikiem u Boga.

Ty, który idolem i moralnym autorytetem młodzieży byłeś,
przez modlitewne czuwania młodych z Bogiem łączyłeś – bądź moim orędownikiem u Boga

Ty, który przez pokazanie Boga do ludzi miłości
ustanowiłeś święto Bożej Opatrzności – bądź moim orędownikiem u Boga.

Ty, który setki błogosławionych i świętych wyniosłeś na ołtarze,
aby dać ludziom wzorce jak Bóg żyć każe – bądź moim orędownikiem u Boga.

Karolu błogosławiony – kończąc swoje życie doczesne
pokazałeś światu, że tak zaczyna się życie wieczne – bądź moim orędownikiem u Boga.

Wszechmogący Wielki Boże
wysłuchaj modlitwy mojej
i spraw, by z woli Twojej

Karol – dziś błogosławiony
wkrótce jako święty był czczony.

Włodek