Gospodarcze tygrysy - Nasz Swiat
26
Cz, maj

Wiadomości

Może to dla wielu stanowić zaskoczenie, ale wśród dziesięciu najszybciej rozwijających się gospodarek świata nie ma żadnej uznanych potęg. Połowę tej dziesiątki stanowią kraje Afryki.

Prognoza Międzynarodowego Funduszu Walutowego na rok 2011 nie zmienia składu najbardziej dynamicznych gospodarek świata. PKB Ghany będzie wzrastać w tempie 20,2% rocznie. Na drugim miejscu jest Katar ze wzrostem 14,3%. Kolejne miejsca zajmują: Turkmenistan – 12,2%, Chiny - 9,9%, Liberia – 9,0%, Indie – 8,4%, Angola – 8,3%, Irak – 7,9%, Etiopia – 7,7% i Mozambik – 7,6%.

W opinii ekspertów regionem najwyższego wzrostu gospodarczego w rozpoczynającej się dekadzie będzie Afryka Subsaharyjska. Afryka jako cały kontynent zaczyna się szybko zmieniać. Przestaje być kontynentem wojen plemiennych i korupcji. Władze krajów afrykański stawiają na sprawne zarządzanie. Stabilność i spokój społeczny służą napływowi inwestycji zagranicznych. Surowce naturalne krajów afrykańskich są głównym magnesem przyciągającym kapitał zagraniczny. Ich pozyskiwanie i przetwarzanie sprawiają, że inwestorzy budują drogi i fabryki, a także wpływają na modernizację rolnictwa.

W liczbach bezwzględnych 14% wzrostu PKB Kataru to tyle co 0,5% wzrostu PKB Niemiec. Oznacz to, że mimo szybkiego tempa wzrostu gospodarczego nie szybko zapomnimy o biedzie w Etiopii, Czadzie czy innym afrykańskim kraju.

Danuta Wojtaszczyk