Obywatelstwo włoskie: Oto jak się uiszcza opłatę administracyjną w wysokości 200 euro - Nasz Swiat
19
So, sierpień

Wiadomości

Rzym – 26 maja 2015 – Wnioskowanie o nadanie włoskie obywatelstwa stało  się prostsze, ale nie tańsze. Mimo, że teraz wszystkie dokumenty składa się przez internet, każda osoba starająca się o naturalizację musi  uiścić opłatę administracyjną (contributo) w wysokości 200 euro.

Obowiązek ten wynika z przepisu, która mówi,  iż  „procedura związana z nadaniem, przywrócenie, lub zrzeczeniem się  obywatelstwa podlega opłacie administracyjnej w wysokości 200 euro”.

Opłatę należy uiścić przed złożeniem wniosku dokonując wpłaty na rachunek banku pocztowego  809020 (conto corrente postale), należącego do (intestato al) Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del ministero dell’Interno.

Blankiety (ich wzór znajduje się tutaj) powinny być dostępne w każdym urzędzie pocztowym we Włoszech lub  przynajmniej w każdym urzędzie pocztowym, w którym znajduje się w okienko “Sportello Amico”

Zeskanowany dowód wpłaty należy dołączyć do pozostałych dokumentów wysyłanych wraz z wnioskiem o obywatelstwo (m.in. aktem urodzenia, zaświadczeniem o niekaralności i dokumentem tożsamości).

Opłata ta jest bezzwrotna. Nie zostaje zwrócona nawet w sytuacji, kiedy wniosek o naturalizację zostaje odrzucony.   

Zgodnie z zapisami prawa połowa środków uzyskanych przez włoskie MSW z wniosków o obywatelstwo przechodzi na poczet projektów ds. współpracy w zakresie polityki imigracyjnej z innymi krajami, a pozostała część służy na pokrycie kosztów administracji publicznej dot. rozpatrywania wniosków.

Stranieriinitalia.it

oprac. D.W.