Z życia Katolickiej Szkoły Podstawowej w Rzymie - Nasz Swiat
11
Cz, sierpień

Kącik młodego redaktora

Już od ponad miesiąca trwa nowy rok szkolny. Rozpoczął się dla nas dźwiękiem dzwonka, który rozległ się na dziedzińcu kościoła św. Stanisława B.M. w Rzymie 19 września.

 

Już od ponad miesiąca trwa nowy rok szkolny. Rozpoczął się dla nas dźwiękiem dzwonka, który rozległ się na dziedzińcu kościoła św. Stanisława B.M. w Rzymie 19 września.


 
Pierwsza godzina lekcyjna upłynęła uczniom klas II-VI na powitaniach oraz wspomnieniach minionych wakacji. W tym czasie uczniowie klas pierwszych wraz z rodzicami wzięli udział w uroczystości poświęcenia tornistrów i przyborów szkolnych. 


 
Następnie wszystkie klasy zebrały się na Mszy św., aby w tym uroczystym dniu powierzyć Panu Bogu wszystkie nasze szkolne sprawy. Mszę Świętą odprawił Duszpasterz Szkoły ks. Sebastian Sosnowski TChr. Opowiedział nam historię św. Stanisława Kostki – patrona polskich dzieci i młodzieży.


 
W dniu 26 września, z okazji Dnia Aniołów Stróżów (2 X) ogłoszony został  konkurs plastyczny pt. „Mój Anioł Stróż”.  Wzięło w nim udział wiele dzieci. Najpiękniejsz prace nagrodzone zostały ciekawymi nagrodami i pamiątkowymi dyplomami.


Laureaci konkursu plastycznego „Mój Anioł Stróż”:  Davide Spiżarny (kl. I) i Martina Spiżarna (kl. V) z Mamą

 


 
Z okazji uroczystości św. Jana Pawła II (22 X) mieliśmy w szkole gościa. Zajęcia w klasie II poprowadziła p. Iwona Bigos – Prezes Stowarzyszenia Le Rondini.

Autorką artykułu jest Martina Spiżarna  z kl. V

Rysunki wyróżnione w konkursie „Mój Anioł Stróż”

Karolina Bień kl. III
Karolina Bień kl. III

 

Chiara Ballan kl. II
Chiara Ballan kl. II

 

Matteo Ballan kl. II
Matteo Ballan kl. II

 

Julia Kurasik kl. II
Julia Kurasik kl. II

 

David Gromada kl. IV
David Gromada kl. IV

 

Wiktoria Gutkowska kl. IV
Wiktoria Gutkowska kl. IV