Żyć we Włoszech - Nasz Swiat
18
N, listopad

Do 29 kwietnia w Hernandez Art Gallery  w Mediolanie można oglądać wystawę malarstwa polskiej artystki – Danuty Nawrockiej zatytułowaną „Il fruscio dei miei pensieri" (Szelest moich myśli).