Żyć we Włoszech - Nasz Swiat
24
So, sierpień

Magiczny andrzejkowy wieczór był okazją do 10. spotkania par polsko-włoskich. Nasi włoscy goście z zaciekawieniem uczestniczyli w zabawie. Wróżbom nie było końca.

Rozpoczęliśmy oczywiście od ustawiania butów z lewej nogi w kolejce do drzwi wyjściowych. W tej wróżbie wzięły udział wszystkie panie i wszyscy panowie. Ponieważ niektórzy uczestnicy zabawy są już żonaci/zamężne orzekliśmy, że but osoby, który jako pierwszy dotrze do drzwi będzie wróżył jej nie tyle rychłe zamążpójście, ile piękną, długą podróż w niedalekiej przyszłości.

Kolejna wróżba wiązała się z rzucaniem kostkami do gry w narysowanym kręgu.  Następnie po zsumowaniu punktów z kostek, które znalazły się w obrębie narysowanego koła w przepowiadaliśmy uczestnikowi zabawy ciekawą przyszłość.

Następną wróżbą było odczytanie przez panny pierwszej litery imienia przyszłego męża  z obierki z jabłka rzuconej za siebie. W tej grze najlepsza okazała się Monika, która uzyskała najdłuższą obierkę z jabłka. Niestety dziewczyny nie zdołały odgadnąć z tej wróżby czekającej ich przyszłości, ponieważ skórki „w locie” rozpadły się na kawałki.

Podczas przerwy między kolejnymi zabawami  delektowaliśmy się różnymi pysznymi przekąskami ze wspólnie przygotowanego bufetu.  Powodzeniem cieszyły się zwłaszcza typowo polskie kanapki i bruschette w kolorach flagi włoskiej.

Jedną najśmieszniejszych gier  okazało się wrzucanie monety (o nominale 1. eurocenta) do miski z wodą. Wedle tej wróżby, kogo rzut okaże się trafny, temu spełni się marzenie, które wypowiedział w myślach w momencie rzucania monetą. Jak się okazała trafienie maleńkim pieniążkiem do miski jest nie lada sztuką i choć trafnych rzutów nie maleńkim pieniążkiem do miski jest nie lada sztuką i choć trafnych rzutów było dużo mniej, niż byśmy sobie tego życzyli to jednak cała zabawa okazała się iście andrzejkowo magiczna, gdyż rzucaliśmy pięcioma monetami, a z miski wywołaliśmy ich 15!

Wielka Akcja Malowania Bombek to odbywająca się od kilku lat w szkole polskiej przy Ambasadzie RP w Rzymie bożonarodzeniowa impreza  charytatywna podczas, której uczniowie i ich włoscy przyjaciele ręcznie zdobią ozdoby choinkowe, następnie wystawiają je na sprzedaż, a pozyskane w ten sposób fundusze przekazują potrzebującym dzieciom w Polsce.

W tegorocznej akcji malowania bombek, która odbyła się 8 grudnia w lokalu szkoły przy Vicolo Doria wzięło udział ponad sto dzieci polonijnych i ich włoskich przyjaciół. Mali artyści i dobroczyńcy  pomalowali  sumie 400 bombek. Sporo z nich udało się już sprzedać. Wszystkie zebrane fundusze zostaną przekazane wrocławskiej fundacji Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową.

W sobotę, 12 listopada 2011 r. z okazji Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę, w Muzeum Dzieci Explora w Rzymie odbyło się spotkanie  dla dzieci i młodzieży zorganizowane  przez Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Jaskółki” (Associazione di Promozione Sociale e Culturale „Le Rondini”) przy współpracy Szkoły Polskiej w Ostii. Honorowy Patronat nad polonijnym przedsięwzięciem objął Marszałek Województwa Lubelskiego - Krzysztof Hetman, a patronat medialny „Nasz Świat”.

Rodziny odwiedzające tego dnia Muzeum miały możliwość zapoznać się z urokami ziemi lubelskiej, dzięki projekcji filmu i publikacji w języku włoskim, promującym województwo lubelskie.

W popołudniowej części programu, który rozpoczął się od wizyt w muzeum o godz. 17.00, obecna była Kierownik Wydziału Konsularnego, Pani Jadwiga Pietrasik.

13 listopada w salce parafialnej Kościoła św. Stanisława przy via Botteghe Oscure rzymska Polonia wzięla udział w projekcie związanym  z obchodami Światowego Dnia Walki z Cukrzycą, obchodzonego co roku 14 listopada.

Do pomiaru cukru za pomocą glukometru, od godz. 8.30 do 13.30 zgłosiły się 269 osoby.

ŚDC został zorganizowany dzięki współpracy Parafii Polskiej - Kościół św. Stanisława, Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „Jaskółki”  oraz Stowarzyszenia Diabetyków Włoskich (AID). Obecny był lekarz dr Sandro LO Pinto - diabetolog i dietolog (należący do AID), dwie polskie pielęgniarki - Joanna i Alina oraz członkowie i przyjaciele Stowarzyszenia Jaskółki - Iwona, Grazyna, Jola, Celina, Stefania, Marzanna i Antonio.

W imieniu własnym i członkiń Stowarzyszenia,  dziękuję Instytucjom i Osobom, które przyczyniły się do organizacji i sprawnego przebiegu Dnia Cukrzycy oraz wszystkim osobom, które 13 listopada w trosce o własne zdrowie  uczestniczyły w pomiarze cukru i/lub ciśnienia oraz zasięgnęły  porad.

Iwona Bigos
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Jaskolki” – „Le Rondini”


Fakty i dane dotyczące cukrzycy w Polsce
tłumaczenie ulotki informacyjnej wydanej przez IDF
z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą 2010


Zachorowalność i śmiertelność:
•    Ponad 2,6 miliona dorosłych obywateli polskich choruje na cukrzycę, co stanowi ponad 9% społeczeństwa.
•    Dodatkowe 4,8 miliona osób (17% populacji) cierpi na upośledzoną tolerancję glukozy (stan przedcukrzycowy).
•    Sytuacja ulegnie pogorszeniu w przyszłości, kiedy to szacunkowe 3,1 miliona dorosłych obywateli będzie chorych na cukrzycę w 2030 roku.
•    29 000 obywateli polskich umiera na cukrzycę każdego roku. To więcej niż 3 osoby na godzinę.
•    Typ 2 cukrzycy, który stanowi ponad 90% przypadków cukrzycy w Polsce, skraca długość życia o 5-10 lat.
•    Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), cukrzyca jest czwartą w kolejności przyczyną śmierci w Europie Zachodniej. Nie uwzględnia się tu śmierci z powodu powikłań cukrzycowych.
•    Cukrzyca jest wiodącą przyczyną chorób sercowo-naczyniowych, chorób nerek, ślepoty i amputacji kończyn. Około 70-80% obywateli Unii Europejskiej chorych na typ 2 cukrzycy umiera z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Wielu innych cierpi na powikłania cukrzycowe. Dla Polski dane te przedstawiają się następująco:
- co najmniej 25% osób z cukrzycą cierpi na chorobę wieńcową,
- 10% osób z cukrzycą cierpi na nefropatię i 19% na mikro-albuminurię,
- 31% osób z typem 2 cukrzycy cierpi na retinopatię, która może prowadzić do ślepoty.
•    Około 50% osób chorych na cukrzycę nie jest świadomych swojej choroby i nie jest na nią leczone. To oznacza, że ponad milion obywateli polskich z cukrzycą jest diagnozowanych zbyt późno, czego rezultatem są nasilone powikłania i koszty leczenia.
•    Podczas gdy typ 2 cukrzycy wiąże się z wieloma czynnikami ryzyka (takimi jak wiek, pochodzenie etniczne, czynniki genetyczne, nadciśnienie, dyslipidemia i otyłość), otyłość ma najsilniejsze powiązanie z typem 2 cukrzycy.
•    40% mężczyzn w Polsce ma nadwagę i 21% jest otyłych; 28% kobiet w Polsce ma nadwagę i 22% jest otyłych. Młode pokolenie również źle kontroluje wagę: 16% chłopców i 11% dziewcząt w wieku 1-18 lat ma nadwagę i 4% jest otyłe.

Koszty cukrzycy dla opieki zdrowotnej:

•    Cukrzyca kosztuje polski system opieki zdrowotnej 11% jego środków. To ponad 1,32 miliarda euro rocznie i 150 000 euro na godzinę (na podstawie danych z 2008 roku).
•    Mimo uporczywych przekonań, to nie leczenie cukrzycy kosztuje najwięcej, a leczenie jej powikłań. Innymi słowy im dłużej ktoś czeka na leczenie, tym więcej będzie ono kosztowało.
•    Faktycznie tylko 25% wydatków pochłania leczenie cukrzycy, a 75% leczenie późnych powikłań; tylko 7% środków wydaje się na leki przeciwcukrzycowe, a 55% na hospitalizację.
•    Koszty finansowe dla społeczeństwa obejmują także spadek produktywności i związane z tym utracone szanse na rozwój ekonomiczny. Te koszty pośrednie szacowane są jako znacznie wyższe niż koszty bezpośrednie cukrzycy.

Zapobieganie, wczesne wykrywanie i środki ostrożności:
•    Większości przypadków cukrzycy typu 2 można zapobiec przez zmiany w stylu życia, takie jak zdrowa dieta ograniczająca spożycie tłuszczu i 30 minut umiarkowanych ćwiczeń fizycznych każdego dnia.
•    Badania przesiewowe w kierunku cukrzycy i stanu przedcukrzycowego daje wydajne efekty u wszystkich obywateli powyżej 40. roku życia.
•    Wczesna interwencja prowadzi do znacznych oszczędności długoterminowych w wydatkach opieki zdrowotnej.
•    Skuteczne leczenie cukrzycy znacznie redukuje jej powikłania, takie jak zawały serca, wylewy, czy poważna utrata widzenia. Skuteczne leczenie obejmuje ścisłe monitorowanie i kontrolowanie poziomu glukozy we krwi, ciśnienia tętniczego i poziomu tłuszczu.

Opracowanie i tłumaczenie: Anna Śliwińska


 

 

Dzięki gościnności dyrekcji Teatru Bonci w Cesenie, Polacy ze Stowarzyszenia „POLONIA”, mogli upamiętnić 200 lecie urodzin Fryderyka Chopina (20.11.2010), organizując koncert z udziałem pianisty Jakuba Tchórzewskiego oraz wieczór poezji polskiego noblisty Czesława Miłosza (13.01.2011), którego 100 lecie urodzin miało przypaść 30 czerwca.

Miłosz w jednym z udzielonych wywiadów powiedział: „Poezja jest niezbędna każdej wspólnocie ludzkiej, jeśli chce ona przeżyć jako wspólnota”. Nic więc dziwnego, że te słowa zapadły głęboko do serc Polakom z Ceseny. Poprzez poezję i muzykę starają się oni integrować z Włochami. W hołdzie wielkiemu polskiemu pianiście, kompozytorowi i politykowi Ignacemu Janowi Paderewskiemu w 70–tą rocznicę śmierci 26 listopada br.  został zorganizowany koncert z udziałem polskiej pianistki Dominiki Szlezynger.

Momenty muzycznej uczty poprzedziło otwarcie wystawy w teatralnym foyer poświęconej polskiemu plakatowi teatralnemu. Słowo wstępne wygłosiła kurator wystawy Giulia Randone z Turynu. Aby podkreślić  uroczysty charakter tego wydarzenia choreograf Zofia Rusin poprowadziła wszystkich posuwistym krokiem poloneza. Włosi zaniemówili z wrażenia,  a Polacy poczuli się dumni. Gdy melomani zajęli miejsca na widowni oraz w lożach, zebranych powitała gorąco prezes Stowarzyszenia „POLONIA” Bernadeta Grochowska oraz przedstawiciel Konsulatu Generalnego RP w Mediolanie, konsul Michał Górski. W repertuarze koncertu znalazły się utwory F. Chopina, F. Liszta oraz J. I. Paderewskiego.

Pianistka ukazała słuchaczom nowe oblicze  muzyki tych trzech znanych kompozytorów.Nie potrzebne są słowa , by odkryć w niej radość, smutek, ból czy tęsknotę, tak bliską każdemu emigrantowi. Jeszcze nie wybrzmiał ostatni akord „Krakowiaka fantastycznego” I. J. Paderewskiego,  gdy z widowni posypały się gromkie brawa. Owacjom nie było końca. Szlezynger bisowała trzykrotnie. Nieżyjący  Jerzy Waldorf nieustannie powtarzał: „Aliści, muzyka łagodzi obyczaje”. Dodałabym: „I integruje!”

Anna  Pankowska

 

 

Stowarzyszenie Kulturalne Włosko – Polskie w Veneto przedstawia sprawozdanie z DZIECIĘCEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO „Malownicza wieś w utworach polskich autorów poezji dziecięcej”, zrealizowanego w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza.

W sobotę, 5 listopada 2011 roku, w siedzibie Polskiej Ludoteki Rodzinnej w Campiglia dei Berici odbył się Dziecięcy Konkurs Recytatorski zrealizowany we współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Mediolanie w ramach obchodów Roku Czesława Miłosza. Na konkurs zatytułowany „Malownicza wieś w utworach polskich autorów poezji dziecięcej” każdy z uczestników przygotował jeden wiersz w języku polskim o tematyce wiejskiej wybranego polskiego poety. Konkurs podzielony został na trzy kategorie wiekowe: I kategoria 5-latków, II kategoria 6-latków i III kategoria 7-latków.

13 listopada uroczystą mszę św. w intencji naszej Ojczyzny  odprawił  w z okazji Święta Niepodległości  ksiądz Grzegorz Ryngwelski. Po nabożeństwie obejrzeliśmy program słowno- muzyczny pt. „Gdzie są kwiaty z tamtych lat ...” przygotowany przez siostrę Marię ze Zgromadzenia Chrystusa Króla i Annę Golec wraz z przedstawicielami naszej wspólnoty parafialnej.

Rozpoczęliśmy  odśpiewaniem hymnu narodowego, po czym wysłuchaliśmy wierszy o tematyce patriotycznej oraz krótkiego opisu wydarzeń z roku 1918.

Na ekranie w międzyczasie oglądaliśmy dokumentalne zdjęcia z tamtego okresu, między innymi podobizny Józefa Piłsudskiego, Ignacego Paderewskiego, a także wymarsz Legionów z Krakowa. 

Podniosły charakter tej uroczystości towarzyszył słuchaczom do końca spotkania, czyli do  momentu odśpiewania „Roty”.

Barbara Głuska - Trezzani

 

 

 

 

 

 

Więcej artykułów…