Obchody 71. rocznicy wyzwolenia Regionu Marche przez 2 Korpus Polski - Nasz Swiat
16
So, luty

Wiadomości

W dniu 18 lipca 2015 r. w Ankonie i Loreto odbyły się obchody 71 rocznicy wyzwolenia Regionu Marche przez 2 Korpus Polski gen. W. Andersa.

 

O godz. 10.00  obchody rozpoczęła uroczystość złożenia wieńców pod Bramą Santo Stefano w Ankonie, zorganizowana przez burmistrza Ankony, Valerię Mancinelli. Ambasadę RP reprezentował Płk. Andrzej Sarna, Attaché Obrony i Konsul RP Agata Ibek-Wojtasik.

W wystąpieniach okolicznościowych, zarówno  burmistrz, jak i konsul podkreśliły czołową rolę 2. Korpusu Polskiego w wyzwoleniu Regionu Marche, wspominając znamienne postaci niedawno zmarłych Prof. Giuseppe Campana, popularyzatora wiedzy o zasługach Polaków we Włoszech w czasie II wojny światowej  i ppor. Tomasza Skrzyńskiego, który jako pierwszy wkroczył do wyzwolonej Ankony. Upamiętnienie przy bramie Santo Stefano zakończyła uroczystość złożenia wieńców od miasta, Ambasady i Stowarzyszenia Włoskich Partyzantów.

Następnie, burmistrz Ankony oraz delegacja Ambasady RP w Rzymie złożyła wieńce pod Pomnikiem Ruchu Oporu w Ankonie.

W upamiętnieniach zorganizowanych przez Urząd Gminy w Ankonie udział wzięli przedstawiciele miejscowych władz cywilnych i wojskowych, duchowieństwa, stowarzyszeń kombatanckich, Prezes Związku Polaków we Włoszech, Konsul Honorowy RP w Ankonie, Prezes Polsko-Włoskiego Stowarzyszenia Regionu Marche i inni reprezentanci Polonii włoskiej.

W godzinach popołudniowych delegacja Ambasady RP udała się do Loreto, gdzie spotkała się z siostrą Ewą, przełożoną Zgromadzenia pw. Najświętszej Rodziny w Loreto. Złożono wiązankę kwiatów na grobie siostry Krzysztofory, pierwszej, zasłużonej opiekunki Cmentarza Polskiego w Loreto.

O godz. 17.30 na Cmentarzu Polskim w Loreto odprawiona została Msza Święta w intencji Poległych z udziałem Burmistrza Loreto i burmistrzów gmin ościennych, Wiceprefekta Ankony, podharcmistrza ZHP oraz licznie przybyłych przedstawicieli środowisk polonijnych, z Prezes Związku Polaków we Włoszech na czele. Upamiętnienie zakończyła uroczystość złożenia wieńców pod Pomnikiem Wyzwolenia Regionu Marche.

 

W godzinach wieczornych w Mole Vanvitelliana w Ankonie odbył się koncert jazzowy Kulikowski&Jazz Coulour Orchestra, zorganizowany w rocznicę wyzwolenia przez władze miejskie we współpracy z Instytutem Polskim Rzymie.

Informacja pochodzi ze strony internetowej Ambasady RP w Rzymie

Zdjecia:  Damian Pawlak