Po cywilnemu czyli "in borghese" - Nasz Swiat
28
Wt, czerwiec

Włoski na wesoło

Dlaczego po włosku "po cywilnemu" mówi się "in borghese".

fot.mondospettacolo.com, przedruk za wloskicafe.blogspot.it

W Średniowieczu termin “borghese” odnosił się do mieszkańców “borgo”, czyli fortyfikowanych wsi i miasteczek (od „Burg” – twiedza). Tam też rozwijał się handel i rzemiosło, a mieszkańcy odróżniali się zarówno od wiejskich chłopów jak i od rodów szlacheckich. W XVIII wieku we Francji wyrażnie mówi się już o osobnej klasie społecznej, odseparowanej od kleru i szlachty (sprawującej dowództwo nad wojskiem), które nosiły wyróżniające ich ubiory, czy mundury.

Tak więc ci, którzy nie nosili takiego stroju, byli „in borghese” – po cywilnemu, w cywilu.

Czytaj więcej »

Agnieszka B. Gorzkowska

wloskicafe.blogspot.it