In vitro: nowe perspektywy - Nasz Swiat
02
So, lipiec

Zdrowie i uroda

Blastocysta
Blastocysta to zarodek w 4-5 dniu życia zbudowany z około 100 komórek. W warunkach naturalnych, na tym właśnie etapie rozwoju embriona dochodzi do jego przyjęcia się na śluzówce macicy.

Transfer na poziomie blastocysty jest wskazany w okolicznościach wymagających selekcji zarodków do przeniesienia z pośród wielu innych dostępnych, a więc w przypadku wielokrotnych niepowodzeń in-vitro lub kiedy wymagane jest przeniesienie do macicy tylko jednego embriona.

Tak długie przetrzymanie w warunkach laboratorium jest możliwe dzięki nowym podłożom hodowlanym, które nadal jednak nie są w stanie zastąpić środowiska wewnątrzmacicznego. Taka strategia jest, więc możliwa wyłącznie wtedy, kiedy istnieje duża liczba zarodków o doskonałej jakości, zdolnych do przeżycia przez wiele dni w warunkach laboratoryjnych.

Hatching
Hatching polega na przerwaniu błony otaczającej zarodek przy użyciu lasera, co pozwala na łatwiejsze wydostawanie się komórek w fazie wszczepiania się zarodka. Ta technika jest zalecana głównie w przypadkach kobiet po 40 roku życia, w razie wielu poprzednich nieudanych prób in-vitro lub po rozmrażaniu zarodków.

Niezależnie od tych wspomnianych sytuacji, Hatching jest proponowany zawsze, kiedy otoczka embriona jest szczególnie szeroka i twarda.

 

Maturazione in vitro (IVM)
Ta technika pozwala na kompletacje procesu dojrzewania owocytów w laboratorium, a więc poza naturalnym środowiskiem jajnika. Jej pierwsze aplikacje dotyczyły kobiet, u których pobieranie owocytów z dojrzałych pęcherzyków, tak po stymulacji jajeczkowania jak i bez, prowadziło do zbiorki komórek jajeczkowych wyłącznie niedojrzałych. Następnie została ona zaaplikowana dla zmniejszenia ryzyka zespołu nadmiernej stymulacji jajników poprzez aspiracje pęcherzyków niedojrzałych o około 14 mm, pozwalając uniknąć dalszej stymulacji i dodatkowego wzrostu poziomu estradiolu.

Ocena jajeczek pod poloskopem
Wrzeciono to struktura komórkowa, która tworzy się na początku każdego podziału komórkowego i zanika przy końcu mitozy. Jej zadaniem jest zachowanie właściwej organizacji chromosomów w czasie podziału komórkowego oraz ich dystrybucja do nowopowstałych komórek.

Przyrządem pozwalający na jej obserwacje jest poloskop, który uwalnia światło polaryzujące następnie zniekształcane poprzez struktury odbijające należące do wrzeciona. Poloskop pozwala więc na selekcję owocytów dobrej jakości, ich analizę w czasie ICSI oraz taką iniekcję plemnika, ktora nie narusza struktury wrzeciona poprzez micropipetę.

IMSI 
IMSI to szczególna technika ICSI, w której plemnik wstrzykiwany do komórki jajeczkowej zostaje wybrany z pośród innych dostępnych pod powiększeniem około 6.600 razy, a więc o wiele większym niż to następuje w przypadku normalnej ICSI. Ta metoda pozwala na szczegółową ocenę struktur wewnętrznych plemnika.

Wiele badan wykazało, że wyjątkowo krytyczny dla procesu zapłodnienia jest właśnie wygląd jądra plemnika, które nie powinno przedstawiać wakuoli na powierzchni większej niż 4%. Światowe doświadczenie sugeruje, iż IMSI zwiększa w istotny sposób procent zapłodnionych tak owocytów, jak i otrzymanych ciąży. Niniejszym, IMSI powinna zostać wzięta pod uwagę w przypadku par z istotnymi zaburzeniami nasienia, od dawna starających się o potomstwo i wielokrotnie przystępujących do in-vitro bez sukcesu.

dr  med. Katarzyna Litwicka,
ginekolog