Kiedy lekarstwa nie wystarczają… - Nasz Swiat
23
N, styczeń

Zdrowie i uroda

O zbawiennym działaniu fizjoterapii, o blaskach i cieniach swojego zawodu z fizjoterapeutą z wykształcenia i z powołania Ginalucą Mazzelli  rozmawia Danuta Wojtaszczyk.

Fizjoterapia uzupełnia leczenie farmakologiczne i operacyjne, stanowi podstawę rehabilitacji i jest nie do zastąpienia w profilaktyce wielu chorób. Fizjoterapia nie tylko wzmacnia naturalne procesy obronne organizmu, ale potrafi zapobiec wielu powikłaniom po przebytych chorobach i doznanych urazach.

Gianluca Mazzelli jest fizjoterapeutą z zamiłowania. Od zawsze pasjonowała go medycyna. Kiedy wybierał kierunek studiów szukał dziedziny dynamicznie się rozwijającej, postrzegającej organizm człowieka jako całość, w równym stopniu przykładającym wagę do profilaktyki jak i leczenia. Postawił na fizjoterapię.

Danuta Wojtaszczyk: Kim jest fizjoterapeuta w rozumieniu włoskiego prawa?
Gianluca Mazzelli: We Włoszech absolwent kierunku fizjoterapia uzyskuje wykształcenie wyższe, tytuł licencjata oraz umiejętności praktyczne. Zawód fizjoterapeuty jest zawodem medycznym,  a jego wykonawca  posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia rehabilitacji w każdej chorobie i ułomności, przygotowanie  wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych oraz kontrolowania ich skuteczności. Po ukończeniu 3-letnich studiów absolwent otrzymuje kwalifikacje pozwalające mu zarówno na otworzenie własnego gabinetu  jak i na zatrudnienie w publicznych i prywatnych placówkach rehabilitacyjnych i odnowy biologicznej.

W leczeniu jakich chorób niezbędne jest lub wskazane leczenie poprzez fizjoterapię?
Fizjoterapia to bardzo rozległa dziedzina. Możemy powiedzieć, że jej trzy główne odmiany to  fizjoterapia rehabilitacyjna, lecznicza i profilaktyczna.  Pierwsza z wymienionych zajmuje się  przede wszystkim leczeniem patologii natury neurologicznej, z którymi zmagają się  np. pacjenci po  przebytym udarze  mózgu, cierpiących na chorobę Parkinsona lub stwardnienie oraz patologii ortopedycznych związanych z przebytymi operacjami (np.  po złamaniu stawu biodrowego, rekonstrukcji wiązadeł).

Fizjoterapia lecznicza skierowana jest na pomoc pacjentom cierpiącym m.in.  na osteoporozę, artretyzm, schorzenia kręgosłupa takie jak przepuklina krążkowa, rwę kulszową.
Profilaktyczne zabiegi fizjoterapeutyczne mają dobroczynne działanie u osób z bólami kręgosłupa wynikającymi z zachowywania nieprawidłowej postawy i skutecznie zapobiega powstawaniu zwyrodnień.

Z jakiego typu dolegliwościami zdrowotnymi najczęściej  przychodzą pacjenci do Pana gabinetu?
Jestem specjalistą  w dziedzinie rehabilitacji kręgosłupa, toteż przychodzą do mnie najczęściej osoby, których dolegliwości wynikają właśnie ze zwyrodnień pewnych jego części (z wadami postawy, przepukliną krążkową, migrenami, przewlekłymi bólami dolnego lub górnego odcinka kręgosłupa).

Zawód fizjoterapeuty, to stosunkowo nowa profesja. Jakie są blaski i cienie Pana pracy?
Myślę, że wszystkie zawody medyczne przynoszą mnóstwo satysfakcji z czysto ludzkiego punktu widzenia. Trudno sobie wyobrazić lepszą zawodową i osobistą satysfakcję od słów pacjenta : „Dziękuje Panu Panie doktorze, dzięki  Pana terapii  czuję się dużo lepiej”.
Co zaś do trudności z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty to paradoksalnie stanowią one najciekawszą cześć naszej pracy. Każdy człowiek jest inny, dlatego inaczej organizm każdego z nas reaguje na chorobę i na ból, trzeba zatem umiejętnie dobierać odpowiednią dla każdego pacjenta terapię.

Jest Pan w trakcie studiów specjalizacyjnych, po których ukończeniu otrzyma Pan dyplom osteopaty. Proszę nam przybliżyć tę dziedzinę medycyny.

Osteopatia jest metodą, w której badanie manualne wykorzystywane jest do stawiania diagnozy i leczenia chorych. Osteopatia  traktuje ciało ludzkie jako całość. Zakłada ona, że budowa ciała oraz zachodzące w nim procesy są wzajemnie powiązane zarówno w płaszczyźnie strukturalnej jak i duchowo-psychicznej oraz, iż organizm posiada własne mechanizmy samoleczenia i autoregulacji.
Leczenie osteopatyczne jest więc ściśle powiązane z indukcją  mechanizmów  zachodzących w ludzkim ciele na wszystkich wymienionych wyżej płaszczyznach.

 

Osteopata pracuje w zdecydowanej mierze poprzez system nerwowo-mięśniowo-szkieletowy, głównie poprzez terapię stawów, mięśni, powięzi, nerwów, naczyń oraz zwracając specjalną uwagę w jaki sposób organy wewnętrzne wpływają na ten system i jaki on ma wpływ na nie. W stawianiu diagnozy i planowaniu terapii brane są też pod uwagę czynniki psychologiczne i aspekt socjalny.

Osteopatia dzięki holistycznemu podejściu do organizmu człowieka i walce z dolegliwościami u źródeł ich powstania przynosi często szybkie i zaskakujące efekty terapeutyczne. Osteopata nie leczy wyłącznie objawów, z którymi zgłasza się pacjent, lecz szuka bezpośredniej przyczyny choroby.  Stosowane przez niego  postępowanie lecznicze doprowadza to do uruchomienia w ciele człowieka wewnętrznych mechanizmów regulujących.
Osteopatia może być stosowana u osób w każdym wieku  dzieci, dorosłych i osób starszych.  Leczenie osteopatyczne jest szczególnie skazane i przynosi bardzo dobre efekty przy bólach kręgosłupa i pleców, dyskopatii i rwie kulszowej, bólach stawów obwodowych, bólach  i zawrotach głowy pochodzenia szyjnego, bolesnych miesiączkach, zaparciach, bólach żołądka, stanach zapalnych tkanek (np. ścięgna Achillesa, łokieć tenisisty).
U dzieci poprzez osteopatię można skutecznie skorygować wady postawy.

Różnego rodzaju bóle, z którymi dzisiaj zmaga się spora część naszego społeczeństwa spowodowane są wadami postawy i siedzącym trybem życiem. Jak powinniśmy żyć, aby zachować możliwie długo nasz organizm w zdrowiu?
Zdrowie to nasz najcenniejszy skarb, o który musimy dbać jak najlepiej. Nie ulega wątpliwości, że podstawą dobrego samopoczucia   jest przestrzeganie zasad zdrowego żywienia i ruch. Stosownie zatem do naszego stanu zdrowia i możliwości starajmy się ruszać jak najwięcej, a przypadku wystąpienia bóli czy uszkodzeń systemu mięśniowo-szkieletowego nie zwlekajmy z podjęciem leczenia.

Czy We Włoszech istnieje krajowy rejestr fizjoterapeutów? Na co powinniśmy zwrócić uwagę wybierając się po raz pierwszy do gabinetu fizjoterapeuty, innymi słowy,  jak możemy sprawdzić, że trafiliśmy w dobre ręce, autoryzowanego wykonawcy zawodu?

Niestety we Włoszech jak dotąd nie stworzono albo dei fisioterapisti, aczkolwiek podejmowane są pierwsze kroki w celu stworzenia takiego rejestru. Z danych statystycznych wynika, że na terenie Włoch działa aż 100 tysięcy  samozwańczych fizjoterapeutów, nie posiadających kwalifikacji do wykonywania zawodu.  Brak stosownego „albo”  to zatem problem zarówno dla nas, dyplomowanych rehabilitantów, jak i dla samych pacjentów.
Aby upewnić się, czy osoba, która podaje się za fizjoterapeutę posiada  niezbędne kwalifikacje możemy poprosić o okazanie dyplomu ukończenia studiów wyższych na tym kierunku na włoskim uniwersytecie, a w przypadku dyplomu zagranicznego o okazanie dokumentu wystawionego przez Ministerstwo Zdrowia (Ministero della Salute)  potwierdzającego uznanie zdobytego za granicą tytułu przez Republikę Włoską.

Gianluca Mazzelli prowadzi swój gabinet w centrum Rzymu tel. Studio Mazzelii 06/36092150 oraz odbywa także wizyty domowe.