Czas wolny - Nasz Swiat
19
So, czerwiec

Gdy wchodzisz w kontakt ze sobą poprzez myśli, emocje oraz ciało – i dzięki temu jesteś świadomy co dzieje się w danej chwili, poprzestajesz żyć iluzją i doświadczasz tego, co jest.

Więcej artykułów…