Wielkopostne rozważania - Nasz Swiat
28
So, maj

Moje trzy grosze

Wielkopostne rozważania Włodka.

Wielki Post to okres naszego przygotowania

do święta pamiątki Jezusa zmartwychwstania.        

Zaczyna się on w popielcową środę,

kiedy popiołem kapłan posypuje nam głowę

na znak, że gdyby Jezus śmierci nie pokonał

to tylko marny proch by po nas się zachował.

Nie tylko pokarmowa wstrzemięźliwość jest istotą poszczenia,

ale czas ten ma służyć dokonaniu rachunku sumienia.

Jezus czterdzieści dni spędził na pustyni w odosobnieniu,

pokonując ludzkie słabości i poddając się szatana kuszeniu.

Mesjasz mógł boską mocą oddalić od siebie te trudności,

lecz najpierw złe moce pokonał, by dać zbawienie ludzkości.

W głębokiej modlitwie trzeba rozważać boskie boleści

i te medytacje niech stanowią Postu Wielkiego treści. Amen

Włodek, luty 2013 rok