Galeria zdjęć: Remont generalny cmentarza na Monte Cassino - Nasz Swiat
28
So, maj

Monte Cassino

Polski Cmentarz Wojenny na Monte Cassino: Końcowy etap remontu generalnego 2011-2012 r.

Kilkuletnie nad wyraz stanowcze zabiegi i starania o przywrócenie godnego wyglądu montecassińskiej nekropolii według określonych zasad sztuki konserwatorskiej, mających przede wszystkim na celu zachowanie oryginalnego układu i zabytkowego waloru tak wyjątkowego dla historii Polski obiektu, odniosły swój pozytywny skutek.

W dzień po zakończeniu obchodów 67. rocznicy bitwy o Monte Cassino, 23 maja 2011 roku rozpoczęto kompleksowy, a zarazem finalizujący zakres prac wpisanych w ramy remontu generalnego Cmentarza Wojennego na Monte Cassino prowadzonego przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w formie wykonawczej od marca 2009 roku.

Planowany przebieg i zakres prac w ostatnim etapie remontowym oparto w części o założenia i wskazania wynikające z przedłożonego w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego raportu z wizyty kontrolnej dokonanej początkiem 2010 r. (po pierwszym etapie prac z roku poprzedzającego, przyp. autora, więcej – internetowe archiwum artykułów dwutygodnika „Nasz Świat”).

Określone wytyczne w tej sprawie zostały skierowane z MKiDN do Rady OPWiM, mając głównie na uwadze zastosowanie właściwej techniki czyszczenia i konserwacji trawertynu.

 

Ogólny zakres prac konserwacyjno remontowych na przestrzeni maj 2011 – styczeń 2012 r. objął:
- etapowy demontaż, naprawy i czyszczenie wszystkich płyt nagrobnych i krzyży z odpowiednim przeprowadzeniem hydrofobizacji, a następnie względnym przekuciu i odtworzeniu inskrypcji indywidualnych określoną warstwą malarską (odpowiednio po zakończeniu tego procesu – etapowy montaż zakonserwowanych płyt nagrobnych)
- etapowy demontaż i wymiana na nowe podbudówek ramowych pod wszystkie płyty nagrobne z uwzględnieniem odpowiednich spadków poziomowych
- uzupełnienie szutrem przestrzeni pomiędzy mogiłami żołnierskimi na wszystkich tarasach
- naprawa i uzupełnienie uszkodzeń w północno-wschodnim kanale irygacyjnym oraz w obu głównych kanałach przyległych do alei prowadzącej do centralnej części cmentarza
- poprawa i uzupełnienie łączeń pomiędzy płytami chodnikowymi na poszczególnych tarasach
- odnowa i czyszczenie krzyża-obrysu wokół rzeźby Godła Narodowego i powiązany z tym element rewaloryzacji zieleni , tj. wycięcie dotychczasowych drzewek i zasadzenie nowych w pierwotnym obrysie
- w ramach pozostałej rewaloryzacji zieleni dokonano również całkowitej wymiany drzewek wzdłuż alei głównej cmentarza oraz wykonano przycięcia oleandrów ponad tarasem z ołtarzem głównym wraz z dodatkowym obsadzeniem nowymi oleandrami zachodniej strony cmentarza

Wykonane w ostatnim etapie remontu generalnego prace, przywróciły należny blask najsłynniejszej polskiej nekropolii. Pozostaje nam oczekiwać, iż od tego momentu Cmentarz Wojenny na Monte Cassino poddany zostanie stałej i bezpośredniej opiece konserwatorskiej także ze strony polskiej, czego wymaga obserwowana od lat rzeczywistość.

Nadal jednak pozostajemy w długoletnim oczekiwaniu wielokrotnie zapowiadanej bliskości zawarcia pomiędzy stroną polską i włoską umowy o grobach i poległych lub zmarłych wskutek wojen (ostatniego odwołania zaplanowanej w Rzymie wizyty w tej kwestii strona polska dokonała 7 lutego br., przyp. autora), która stałaby się główną podstawą wzajemnych relacji na tym polu ściśle wyznaczając podział kompetencji i zakres obowiązków obu stron.
Nadmieńmy, iż Cmentarz Wojenny na Monte Cassino, jako wielki symbol  o monumentalnym znaczeniu dla historii Polski pozostaje jednym z najcenniejszych skarbów naszego dziedzictwa narodowego. Naszym obowiązkiem, jest więc, stworzenie ram stałego pielęgnowania tego wyjątkowego obiektu, by przekazać go w nieskazitelnym stanie następnym pokoleniom w świetle dzieła pierwotnych twórców.

Krzysztof Piotrowski

Archiwum artykułów poświęconych tematyce Cmentarza Wojennego na Monte Cassino publikowanych na łamach dwutygodnika „NŚ” znajduje się tutaj oraz na partnerskim portalu www.cmentarzmontecassino.com.pl

Galeria zdjęć z ostatniego etapu remontu Cmentarza na Monte Cassino. Fot. © Krzysztof Piotrowski.  Przedruk zamieszczonych zdjęć tylko za zgodą redakcji!

Kliknij na zdjęcie, aby je powiększyć

{gallery}galleries/po_remoncie{/gallery}