Kulisy remontu na Monte Cassino. Cz. 7 - Nasz Swiat
26
Cz, maj

Monte Cassino

16 lutego br. przybyła z Polski na Monte Cassino połączona komisja kontrolna mająca ocenić stan Cmentarza Wojennego na Monte Cassino po etapie prac remontowych z wiosny 2009 roku.  To praktyczny skutek osobistego zaangażowania się w sprawę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Bogdana Zdrojewskiego, który wydziela fundusze na prowadzenie prac konserwacyjno-remontowych montecassińskiej nekropolii.

Z raportu komisji wynika, iż w pierwszej fazie remontu z 2009 roku Cmentarz oczyszczono jedynie powierzchownie, i że wymaga on właściwego zabezpieczenia, gdyż będzie nadal niszczeć. W raporcie podkreślono, iż jakiekolwiek wykonywane w przyszłości prace nie mogą ingerować w naturalną i pierwotną substancję Cmentarza, przy czym kolejne prace konserwacyjno-remontowe powinny być wykonane w jak najszybszym czasie.

W raporcie podkreślono również, że po zakończeniu remontu generalnego, Cmentarz musi zostać poddany permanentnej opiece konserwatorskiej i kontrolnej z Polski. Cmentarz Wojenny na Monte Cassino stanowi dobro narodowe i nie może zostać pozostawiony jedynie miejscowym służbom.
Minister Zdrojewski po zapoznaniu się z raportem zapowiedział, iż jeszcze w tym roku wydzieli ze specjalnej rezerwy Ministerstwa Kultury środki na przeprowadzenie właściwego remontu.

Krzysztof Piotrowski


Źródło: Nasz Świat nr 9/2010 (1-15 maja 2010)