Obchody 65. Rocznicy bitwy o Monte Cassino - Nasz Swiat
28
So, maj

Monte Cassino
„Przechodniu, powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej służbie”


18 maja w godzinach przedpołudniowych na polskim Cmentarzu Wojennym Monte Cassino u stóp opactwa benedyktyńskiego, z którego przed wiekami zaniesiono chrześcijaństwo do Polski, poczęli gromadzić
się przybyli z całego świata pielgrzymi.Rzym, 1 czerwca 2009 - Pośród nich, zaproszeni weterani walk, przedstawiciele władz narodu polskiego i włoskiego oraz liczna rzesza osób chcąca oddać cześć i honor poległym oraz przybyłym ostatnim żołnierzom 2.Korpusu gen. Władysława Andersa.
Stawiane pomiędzy mogiłami kroki i odczytywanie umieszczonych na nich inskrypcji przypomniały o tamtym czasie. Te napisy wiążą się z wieloma miejscami ówczesnej Rzeczypospolitej i ze wszystkimi jej stronami.
Mówią o miejscach narodzin poległych i ziemi, na której kształtował się byt ich rodzin. Mówią też o ziemiach odebranych zdradziecko porozumieniami – teherańskim i jałtańskim, gdzie obce państwa zadecydowały o powojennym układzie granic Polski i odebraniu tożsamości jej mieszkańcom.


O tym, kim byli żołnierze gen. Andersa i jakimi racjami się kierowali przypominają nam napisy pozostawione przez Nich na dwóch pomnikach walczących dywizji – na wzgórzu 575 (Pomnik 5.Kresowej Dywizji Piechoty):
„W IMIĘ PRAW BOSKICH I LUDZKICH, ZA WASZĄ WOLNOŚĆ I NASZĄ, W SPEŁNIENIU TESTAMENTU PRZODKÓW, W WYKONANIU OBOWIĄZKU ŻYJĄCYCH, JAKO DROGOWSKAZ DLA PRZYSZŁYCH POKOLEŃ, ZA WILNO I LWÓW – SYMBOLE MOCY RZECZYPOSPOLITEJ, WALCZYLI- UMIERALI- ZWYCIĘZALI”,na wzgórzu 593 (Pomnik 3. Dywizji Strzelców Karpackich):  „ZA WOLNOŚĆ NASZĄ I WASZĄ, MY ŻOŁNIERZE POLSCY, ODDALIŚMY BOGU DUCHA, ZIEMI WŁOSKIEJ CIAŁO, A SERCA POLSCE”.
O tym, kim byli Ci ludzie przypomina nam również największy napis  pozostawiony na Cmentarzu Wojennym Monte Cassino: „PRZECHODNIU, POWIEDZ POLSCE ŻEŚMY POLEGLI WIERNI W JEJ SŁUŻBIE”.

Tekst i zdjęcia
Krzysztof Piotrowski
Danuta Wojtaszczyk
  


Ringraziamo Egidio Pittiglio e Alberto Ceccon per la collaborazione

 

Źródło: Nasz Świat nr 11  (01-15 czerwca)/2009


Fot.1 - 18 maja 2009 r.-  Weterani walk podczas uroczystości.
Fot. 2 -  Od lewej córka gen. Andersa i żona, Irena Anders.
Fot. 3 - Składanie wieńców - 18.V.2009 r.
Fot. 4 -  Prezydent RP Lech Kaczyński i gen. Vittorio Barbato w czasie uroczystości na polskim Cmentarzu Wojennym M. Cassino, 18.V.2009 r.
Fot. 5 17.V.2009, Warta honorowa przy Pomniku 4.Pułku Pancernego Skorpion w Gardzieli.
Fot. 6 - Na stokach Monte Cairo, 15.V.2009 r..
Fot.7 - 16.V.2009, Acquafondata, rekonstruktorzy przybyli z Polski na jednym z czterech jeepów.
Fot. 8 - Rekonstruktorzy 1. Samodzielnej Kompanii Commando, 18.V.2009.
Fot. 9 -  Harcerze z Polski, 18.V. 2009.


Program obchodów rocznicowych rozłożony był na 3 dni

 

W dniach od 16 do 19 maja br. we Włoszech odbyło się szereg uroczystości upamiętniających 65. rocznicę bitwy o Monte Cassino. W obchodach rocznicowych udział wzięli licznie przybyli z rożnych stron świat weterani bitwy, przedstawiciele polskich władz, placówek dyplomatycznych oraz Polonusi z wszystkich zakątków Włoch oraz Włosi.  
Uroczystości rozpoczęły się 16 maja w godzinach przedpołudniowych w Acquafondata. Następnie weterani walk uczcili pamięć poległych żołnierzy Wspólnoty Brytyjskiej na cmentarzu w w Cassino, a późnym popołudniem odbyła się ceremonia przy pomniku 6. Pułku Pancernego im. Dzieci Lwowskich w Piedimonte San Germano.
17 maja rano, po inauguracji obchodów przed Pomnikiem Poległych w Cassino, odbyła się ceremonia złożenia wieńców na włoskim cmentarzu wojennym w Mignano Monte Lungo. Tego samego dnia,  po południu, odbyły się uroczystości w Parku Pamięci w San Pietro Infine.
18 maja na  uroczystą ceremonię upamiętniającą 65. rocznicę Bitwy o Monte Cassino, odbywającą się na polskim cmentarzu,  przybyła liczna rzesza osób.
Nad grobami poległych modlili się tego dnia weterani, Prezydent RP, Lech Kaczyński z małżonką, wdowa po gen. Andersie, Irena Anders z córką, gen. Vittorio Barbato zawiadujący  komisariatem Onoranze Caduti in Guerra, sprawującym opiekę nad cmentarzem, oraz licznie przybyli goście z Polski, przedstawiciele Polonii włoskiej i Włosi.


K.P.
D.W.


Archiwum artykułów dotyczących Monte Cassino opublikowanych na łamach „Naszego Świata”:
http://www.naszswiat.net/wiadomoci/37-monte-cassino.html