Obraz niepamięci - Nasz Swiat
28
So, maj

Monte Cassino

W wigilię 65. rocznicy Bitwy o Monte Cassino.

Rzym, 1 maja 2009 - Już za kilkanaście dni, 18 maja br., będziemy obchodzili 65. rocznicę bitwy o Monte Cassino. Tydzień po uroczystościach rocznicowych nad grobami poległych polskich żołnierzy modlić się będzie papież Benedykt XVI. Podczas majowych uroczystości obecni będą przedstawiciele najwyższych władz Polski z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim na czele.
Tego dnia z pewnością nie zabraknie doniosłych przemówień, w których oddana zostanie cześć żołnierzom, którzy walczyli o naszą wolność i wolną Polskę. Jak tymczasem na co dzień odpowiedzialne organy i instytucje dbają o miejsca pamięci narodowej? Poziom zaangażowania  w dbanie o pamięć o poległych na Monte Cassino żołnierzach obrazują poniższe fotografie.
Obecnie trwa pośpieszne zacieranie długoletnich zaniedbań, aby w dniu uroczystości wrażenie rzeczywistego stanu najsłynniejszego polskiego cmentarza wojennego było odebrane pozytywnie.
Tego typu zabiegi jak zawsze wykonywane są przed uroczystościami rocznicowymi co 5 lat.

Krzysztof Piotrowski
Danuta Wojtaszczyk

Źródło: Nasz Świat nr 9  (01-15 maja)/2009

Fot. 1 - Październik 2008 r. Pamięć o tych, którzy polegli za naszą wolność porosła chwastami / fot. K. Piotrowski
Fot. 2 - Mogiła poległego pod  Monte Cassino żołnierza polskiego. Stan z września 2008 r. / fot. K. Piotrowski


Fot. 3 - Styczeń 2009 r. Nowy rok nie przyniósł zmian... Stan grobów z dnia 19. 01. 2009 r. / fot. Piotrowski


Fot. 4 - Walący się od 4 lat mur oporowy przed Pomnikiem 3. Dywizji Strzelców Karpackich  na wzgórzu 593. Stan z 15 lutego 2009 r.  / fot. K. PiotrowskiFot.5 - 19 styczeń 2009 r. Widoczny zakres prac wykonanych od początku roku przez stronę włoską / fot. K. Piotrowski

Fot.6 - Rzeźba Orła Narodowego. Stan z 19 kwietnia 2009 r. / fot. K. Piotrowski

Fot.7 - 19 styczeń 2009 r. Widoczny zakres prac wykonanych od początku roku przez stronę włoską.
Pośpieszne zacieranie długoletnich zaniedbań przed uroczystościami 65. Rocznicy Bitwy o M. Cassino.
Fot. z  dnia 19 kwietnia 2009 r. / fot. K. Piotrowski