Rozpoczęliśmy starania w sprawie umieszczenia tablicy upamiętniającej w San Vittore del Lazio - Nasz Swiat
28
So, maj

Monte Cassino

Poruszona w artykule oraz w piśmie skierowanym do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa proponowana kwestia upamiętnienia prowizorycznego cmentarza żołnierzy 2. Korpusu Polskiego walczących w bitwie o Monte Cassino znalazła zainteresowanie i poparcie inicjatywy.

Czytaj: Cmentarz 3. Dywizji Strzelców Karpackich w San Vittore del Lazio 1944-1945

Redakcja „Naszego Świata” przekazała materiały i listy (wraz z tłumaczeniami na język włoski) w tej ważnej sprawie do władz miasteczka San Vittore del Lazio, gdzie zlokalizowany był tymczasowy cmentarz żołnierzy polskich. Obecnie oczekiwana jest formalna odpowiedź strony włoskiej oparta o wydanie odpowiednich pozwoleń.

Krzysztof Piotrowski