Poradniki - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Do 10 lipca pracodawcy muszą wpłacić drugą ratę za 2015 rok. Dowiedz się jak obliczyć stawki.

Do 10 lipca należy wpłacić ratę składek na ubezpieczenie społeczne za drugi kwartał 2015 roku (kwiecień, maj, czerwiec).
Należy pamiętać, że składki wpłacane są przez pracodawcę, który odlicza od wynagrodzenia pracownika kwotę, którą wpłaca osoba zatrudniona.
Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo obliczana jest ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa. Nowe stawki obowiązują przez cały 2015 rok.

Uwaga!
Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne, pracodawca jest zobowiązany do wpłaty tzw. Contributo di assistenza contrattuale (kod F2), czyli na ubezpieczenie Cas.sa Colf.
Wysokość dodatkowej składki w 2015 roku dla osób zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony, niezależnie od wysokości wynagrodzenia i godzin pracy wynosi 0,003€ (z czego 0,001€ opłacana jest pracowanika) za każdą roboczogodzinę.

Pracownicy zatrudnieni na czas nieokreślony (do 24 godzin tygodniowo):
- wynagrodzenie godzinne do 7,88€: wysokość składki wynosi 1,39€ z CUAF (z czego 0,35€ wpłaca pracownik) i 1,40€ bez CUAF;
- wynagrodzenie godzinne powyżej 7,88€ i do 9,59€: 1,57€ bez CUAF (z czego 0,39€ wpłaca pracownik) i 1,58€ bez CUAF;
- wynagrodzenie godzinne powyżej 9,59€: 1,91€ z CUAF (z czego 0,48€ wpłaca pracownik) i 1,93€ bez CUAF.

W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,01€ z CUAF (z czego 0,25€ wpłaca pracownik) i 1,02€ bez CUAF.

Pracownicy zatrudnieni na czas określony:
- wynagrodzenie godzinne do 7,88€: wysokość składki wynosi 1,49€ z CUAF (z czego 0,35€ wpłaca pracownik) i 1,50€ bez CUAF;
- wynagrodzenie godzinne powyżej 7,88€ i do 9,59€: 1,68€ bez CUAF (z czego 0,39€ wpłaca pracownik) i 1,69€ bez CUAF;
- wynagrodzenie godzinne powyżej 9,59€: 2,05€ z CUAF (z czego 0,48€ wpłaca pracownik) i 2,06€ bez CUAF
W przypadku, gdy pracownik pracuje więcej niż 24 godzin tygodniowo u tego samego pracodawcy, wysokość składki godzinnej wynosi 1,08€ z CUAF (z czego 0,25€ wpłaca pracownik) i 1,09€ bez CUAF.

Składka CUAF (Cassa Unica Assegni Familiari) nie obowiązuje tylko w przypadku, kiedy stosunek pracy zawarty jest pomiędzy małżonkami (pod warunkiem że małżonek-pracodawca posiada zasiłek pielęgnacyjny/ indennità di accompagnamento) i pomiędzy krewnymi i powinowatymi do trzeciego stopnia, zamieszkającymi wspólnie  zgodnie z zakresem określonym w art. 1 rozporządzenia prezydenta republiki z 31 grudnia 1971, nr 1403 (art. 1 del DPR 31 dicembre 1971, n. 1403).
Stranieri in Italia Należną sumę można wpłacić poprzez internet, wchodząc na stronę www.inps.it, w tabaccaio oraz na poczcie, używając blankietów przesłanych do wszystkich pracodawców zatrudniających colf, badanti i babysitter przez INPS. Kto nie otrzymał do tej pory blankietów, może odebrać osobiście w biurze INPS lub poprosić o ich przysłanie dzwoniąc pod numer 803164.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo są obliczane ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa.

Stranieri in Italia
 

Nadszedł czas wypłaty bonusa Irpef za 2014 rok. Oto komu on przysługuje i jak zostaje wypłacony.

Rzym – 29 kwietnia 2015 r. – Opiekunki, pomoce domowe i nianie pracujące we Włoszech wreszcie będą mogły otrzymać bonus Irpef za 2014 rok, czyli premii z podatku dochodowego, której wysokość może wynieść nawet 640 euro. Premia ta jest wynikiem obniżenia w ubiegłym roku przez rząd podatków od pracy.

Pracownicy najemni otrzymali  bonus Irpef już w minionym czasie,  wraz z comiesięcznym wynagrodzeniem. Stało się tak, gdyż  ich pracodawcy,  jako płatnicy podatków (sostituti d’imposta)  zatrzymują część  wynagrodzenia na poczet podatków.

W przypadku osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych problem polega na tym, że ich pracodawcy nie są przedsiębiorstwami. Dlatego też opiekunki, pomoce domowe i nianie mogą otrzymać premię dopiero w momencie składania rocznej deklaracji podatkowej (dichiarazione dei redditi).

W najbliższych tygodniach osoby pracujące w gospodarstwach domowych wypełnią formularz 730 (z pomocą księgowego lub biura CAF), aby rozliczyć się z fiskusem za 2014 rok.  Do sporządzenia deklaracji podatkowej potrzebne będą zaświadczenia o zarobkach, to jest certificazioni dei compensi, wystawione przez pracodawców (wydanie dokumentu jest obowiązkowe).

Komu przysługuje bonus Irpef za 2104 rok?

Premia przysługuje wszystkim osobom, które osiągnęły w przeciągu 2014 roku dochody przekraczające 8 tysięcy euro, ale niższe niż 26 tysięcy euro.

Maksymalna wartość premii wynosi  640 euro (80 euro na miesiąc od maja do grudnia 2014 roku), jeśli roczny dochód nie przekracza 24 tysięcy euro. Kwota ta zostaje zmieszona lub całkowicie wyzerowana w przypadku osób, których roczny dochód wyniósł od 24 do 26 tysięcy euro.

Jak zostaje wypłacona premia?

Przypomnijmy, że bonus Irpef, to zniżka na podatek dochodowy. Zatem jeśli pracownik spełnia ww. warunki, należna mu kwota 640 euro zostanie odliczona od podatku, który powinien zapłacić za ubiegły rok. Wszelkie nadpłaty podatku zostaną mu zwrócone przez Agenzia delle Entrate przelewem na konto bankowe lub w formie wypłaty  gotówkowej, którą odbiera się na poczcie.

“Wiele opiekunek i pomocy domowych nie wie, że mają prawą otrzymać premię od państwa. Ważne jest zatem, aby informować je o tej możliwości oraz przypomnieć im, iż aby otrzymać bonus  muszą złożyć roczną deklarację podatkową”- wyjaśnia serwisowi Colfebadantonline.it , Raffaella Maioni, kierownik Acli Colf. 

Jak często bywa, prawa opiekunek i pomocy domowych często pozostają tylko martwym zapisem na papierze. „Wiele osób zatrudnionych w gospodarstwach domowych nie będzie mogła skorzystać bonusa Irpef, gdyż ich roczny dochód nie przekracza 8 tysięcy euro.  Ale czy przypadkiem mają tak niskie dochody, gdyż na papierze pracują tylko kilka godzin w tygodniu, a rzeczywistość jest zupełnie inna? To kolejny dowód na  to, że niezwykle ważna jest kultura legalnej pracy w sektorze prac domowych”.

Colfebadantionline.it

 

Pracuję jako colf u jednego pracodawcy od roku. Chciałabym się dowiedzieć ile dni płatnego urlopu przysługuje mi co roku?

Niezależnie od godzin pracy osoby zatrudnionej w charakterze colf lub badante (part-time, czy w pełnym wymiarze godzin) za każdy rok pracy u tego samego pracodawcy ma prawo do 26 dni urlopu (do urlopu nie dolicza się niedziel oraz świąt przypadających w okresie trwania urlopu). Zgodnie z art. 18 CCNL z 2013 do dni urlopu dolicza się soboty.

Okres urlopu musi zostać wcześniej uzgodniony z pracodawcą w taki sposób, aby obie strony były co do wybranego terminu zgodne. W większości wypadków z urlopu korzysta się w okresie czerwiec-wrzesień, ale można je wziąć, po uzgodnieniu z pracodawcą również w innym czasie.

Nie istnieje możliwość zrzeczenia się prawa do urlopu, nawet jeśli pracodawca i pracownik zawrą taką umowę, w świetle prawa jest ona nieważna.

Istnieje zakaz zastępowania sumą pieniężną 4 tygodni gwarantowanego urlopu. Tylko w przypadku rozwiązania umowy o pracę można zastąpić suma pieniężną dni urlopu.

Cudzoziemcy pracujący jako pomoce domowe i opiekunowie, jeśli nie wykorzystują urlopu w ciągu roku, pod warunkiem uzyskania zgody pracodawcy, mogą „zbierać” dni urlopowe przez 2 lata, aby uzyskać dłuższy wypoczynek w momencie, kiedy zdecydują się na wakacje w kraju pochodzenia.

Warto pamiętać, że pracownik nie musi skorzystać z 4 tygodni urlopu od razu. Po uzgodnieniu z pracodawcą może podzielić go na dwa razy (po dwa tygodnie).

W czasie urlopu pracownik musi otrzymać regularne wynagrodzenie, bez żadnych odliczeń. Za każdy dzień urlopu pracownik otrzymuje 1/26 wynagrodzenia miesięcznego.

Pracownikowi, który nie przepracował jednego roku u tego samego pracodawcy, ale ukończył okres próbny ustalony przez nowy CCNL, należy się tyle dwunastych części urlopu, ile przepracował miesięcy. Należy pamiętać, że tydzień pracy dla colf i badanti wynosi 6 dni w tygodniu.

Przykład:

Pracownik przepracował u jednego pracodawcy 6 miesięcy. W tym przypadku należy mu się 13 dni urlopu wypoczynkowego (26 dni/12= 2,17 dni miesięcznie; 2,17 dni x 6 miesięcy = 13 dni urlopu).

Więcej informacji na temat urlopów można znaleźć tutaj.

Stranieri in Italia

Pracownicy zatrudnieni w charakterze pomocy domowych muszą składać roczne zeznanie podatkowe w momencie, gdy ich dochody roczne przekroczą kwotę wolną od podatku, czyli 8000 euro (osoby zarabiające mniej nie muszą rozliczać się z fiskusem).

Do 31 maja osoby, których pracodawcy nie pełnią funkcji płatnika podatku (sostituto d’imposta) mogą po raz pierwszy od tego roku rozliczyć się z włoskim fiskusem, korzystając z formularza 730. Dzięki temu, nie będzie trzeba czekać wiele lat na zwrot nadpłaconego podatku.

Pracownicy, którzy nie zdążą się rozliczyć do końca maja, używając z formularza 730, będą mogły skorzystać, podobnie jak w latach poprzednich, z formularza Unico (do 30 czerwca).

W związku z tym, że pracodawcy zatrudnijący colf, badanti, czy baby sitter nie są płatnikami podatku, nie mogą oni wystawić rocznego zaświadczenia o zarobkach, tzw. CUD. Mogą oni wystawić zastępcze zaświadczenie o zarobkach, czyli tzw. la dichiarazione sostitutiva del CUD, która jest niczym innym jak zestawieniem wszystkich płac i składek na ubezpieczenie społeczne wpłaconych do INPS w danym roku.

W celu złóżenia rocznej deklaracji podatkowej pracownik może skorzystać z pomocy księgowego (commercialista) lub CAF (Centro Assistenza Fiscale), którym oprócz zastępczego zaświadczenia o zarobkach (dichiarazione sostitutiva del CUD) należy przedstawić codice fiscale. Warto pamiętać, że jeśli w poprzednim roku podatkowym ponieśliśmy ewentualne koszty związane z leczeniem (paragony z apteki, rachunki za specjalistyczne wizyty lekarskie, itd) będziemy je mogli odliczyć od podatku. Dlatego też musimy je przedstawić w momencie składania deklaracji rocznej. Od podatku możemy odliczyć także wydatki związane z kredytem mieszkaniowym, koszty związane z remontem mieszkania, itd.

Warto pamiętać, że we Włoszech każdy pracownik, którego dochody roczne przekraczają kwotę wolną od podatku (mniej więcej 8000 euro) musi rozliczyć się z fiskusem. W przypadku niedopłenienia ww. obowiązku, podatnikowi może zostać zaaplikowana kara administracyjna, której wysokość zależy od dni opóźnienia, np. jeżeli złożymy roczną deklarację roczną z ponad 90-dniowym opóźnieniem od dnia upłynięcia ustalonego terminu, kara wynosi od 120 do 240% wysokości należnego podatku, i nie może być niższa niż 258 euro. W przypadku, gdy złożymy deklarację podatkową przed upływem 90 dni, podatnik ma prawo do skorzystania z ulgi, która wynosi 25 euro (d.lgs. 471/1997).

opr. na podst. www.colfebadantionline.it

Do 10 października pracodawcy muszą wpłacić trzecią ratę za 2014 rok. Dowiedz się jak obliczyć stawki.

Do 10 października należy wpłacić ratę składek na ubezpieczenie społeczne za drugi kwartał 2014 roku (lipiec-sierpień-wrzesień).

Należną sumę można wpłacić poprzez internet, wchodząc na stronę www.inps.it, w tabaccaio oraz na poczcie, używając blankietów przesłanych do wszystkich pracodawców zatrudniających colf, badanti i babysitter przez INPS. Kto nie otrzymał do tej pory blankietów, może odebrać osobiście w biurze INPS lub poprosić o ich przysłanie dzwoniąc pod numer 803164.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo są obliczane ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa.

TABELLA CONTRIBUTI ORARI 2014

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
  Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF
fino a  € 7,86 € 1,39 (€0,35) € 1,40 (€0,35)
oltre € 7,86 fino a € 9,57 € 1,57 (€0,39) € 1,58 (€0,39)
oltre € 9,57 € 1,91 (€0,48) € 1,92 (€0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali   1,01 (€0,25) € 1,02 €(0,25)
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
  Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF
fino a  € 7,86 € 1,49 (€0,35) € 1,50 (€0,35)
oltre € 7,86 fino a € 9,57 € 1,68 (€0,39) € 1,69 (€0,39)
oltre € 9,57 € 2,04 (€0,48) € 2,06 (€0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali   1,08 (€0,25) € 1,09 (€0,25)
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti.

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.


ATTENZIONE: Oltre ai contributi INPS, il datore di lavoro è tenuto a versare anche il Contributo di assistenza contrattuale (Codice F2) per l'accesso alle prestazioni della Cas.sa Colf. L'importo per il 2014, per i rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente da retribuzione e orario, è di € 0,03 (di cui € 0,01 carico del lavoratore) per ogni ora.

Stranieri in Italia


 

Do 10 lipca pracodawcy muszą wpłacić drugą ratę za 2014 rok. Dowiedz się jak obliczyć stawki.

Do 10 lipca należy wpłacić ratę składek na ubezpieczenie społeczne za drugi kwartał 2014 roku (kwiecień, maj, czerwiec).

Należną sumę można wpłacić poprzez internet, wchodząc na stronę www.inps.it, w tabaccaio oraz na poczcie, używając blankietów przesłanych do wszystkich pracodawców zatrudniających colf, badanti i babysitter przez INPS. Kto nie otrzymał do tej pory blankietów, może odebrać osobiście w biurze INPS lub poprosić o ich przysłanie dzwoniąc pod numer 803164.

Wysokość składek uzależniona jest od wynagrodzenia, ale w stosunkach pracy powyżej 24 godzin tygodniowo są obliczane ryczałtowo. Ponadto, jeśli chodzi o umowy na czas określony, z wyjątkiem uzasadnionych sytuacji nieobecności pracowników (choroba, urlop macierzyński, itp.) wysokość składek będzie wyższa.

TABELLA CONTRIBUTI ORARI 2014

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
  Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF
fino a  € 7,86 € 1,39 (€0,35) € 1,40 (€0,35)
oltre € 7,86 fino a € 9,57 € 1,57 (€0,39) € 1,58 (€0,39)
oltre € 9,57 € 1,91 (€0,48) € 1,92 (€0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali   1,01 (€0,25) € 1,02 €(0,25)
senza contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012)

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Valido dal 1° gennaio al 31 dicembre 2014

RAPPORTI DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO

RETRIBUZIONE ORARIA EFFETTIVA IMPORTO CONTRIBUTO ORARIO
  Comprensivo quota CUAF Senza quota CUAF
fino a  € 7,86 € 1,49 (€0,35) € 1,50 (€0,35)
oltre € 7,86 fino a € 9,57 € 1,68 (€0,39) € 1,69 (€0,39)
oltre € 9,57 € 2,04 (€0,48) € 2,06 (€0,48)
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali   1,08 (€0,25) € 1,09 (€0,25)
comprensivo contributo addizionale (comma 28, art.2 L. 92/2012) da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato eccetto sostituzioni di lavoratori assenti.

La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.


ATTENZIONE: Oltre ai contributi INPS, il datore di lavoro è tenuto a versare anche il Contributo di assistenza contrattuale (Codice F2) per l'accesso alle prestazioni della Cas.sa Colf. L'importo per il 2014, per i rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato, indipendentemente da retribuzione e orario, è di € 0,03 (di cui € 0,01 carico del lavoratore) per ogni ora.

Stranieri in Italia


 

Pracuję od ponad 2 lat jako baby sitter w rodzinie włoskiej, z którą także mieszkam. W związku z wakacjami rodzina zdecydowała się przenieść do domu nad morzem. Czy muszę z nimi wyjechać?

W przypadku, gdy pracodawca prosi o przeniesienie się z nim, w tym przypadku do domu nad morze, pracownik tzw. convivente, czyli mieszkający przy rodzinie, nie może odmówić.
Oczywiście nie może zmienić się stosunek pracy. Oznacza to, że pracownik będzie miał takie samo prawo do odpoczynku, jak w miejscu stałego pobytu.
W przypadku, gdy pracownik będzie musiał ponieść koszty z dojazdem do letniego domu, pracodawca winien zwrócić mu pieniądze.
Jeżeli w umowie o pracę nie zostały przewidziane zmiany miejsca pobytu, np. w okresie wakacji, pracodawca będzie musiał zapłacić pracownikowi tzw. dietę dzienną, której wysokość równa się 20% minimalnego wynagrodzenia dziennego przez wszystkie dni pobytu.
Dlatego też, o ile nie zostało zaznaczone inaczej w umowie o pracę, pracownik musi wyjechać z pracodawcą. W przeciwnym wypadku pracodawca będzie miał prawo do rozwiązania umowy.

Stranieri in Italia