Autocertificazione: co się stanie, gdy poświadczę nieprawdę? - Nasz Swiat
29
Śr, czerwiec

Ekspert odpowiada

Chciałbym się dowiedzieć, na jakie konsekwencje może napotkać osoba, która samozaświadcza nieprawdę?

W 2000 r., aby ułatwić kontakty obywateli z urzędami administracji publicznej i przyśpieszyć załatwianie spraw administracyjnych, wprowadzono w życie nowe przepisy D.P.R. nr 445, na mocy których, każdy obywatel może sam poświadczyć niektóre dane.

Obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej, również Polacy, mają takie sama prawa jak Włosi odnośnie autocertificazione* tzn. mogą samozaświadczać te dane, które włoska administracja publiczna może poddać bezpośredniej weryfikacji.

Procedura ta pozwala zaoszczędzić masę czasu i pieniędzy, gdyż wiele danych możemy poświadczyć samodzielnie, bez konieczności występowania o wydanie niezliczonej ilości zaświadczeń.

Należy zaznaczyć, że tego typu oświadczenia możemy przedkładać w urzędach podlegających włoskiej administracji publicznej (urzędach państwowych, izbach handlowych, szkołach i uniwersytetach, ośrodkach motoryzacyjnych, przychodniach zdrowia A.S.L.) oraz w  przedsiębiorstwach, które świadczą usługi użyteczności publicznej, np. przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, urzędy pocztowe, przedsiębiorstwo sieci energetycznej ENEL.
Samozaświadczenia nie są honorowane przez prywatne firmy oraz sądy.

O czym należy pamiętać?
Składając samozaświadczenie w jakimkolwiek urzędzie, powinniśmy mieć przy sobie dokument tożsamości, gdyż w większości przypadków urzędnik będzie chciał zrobić z niego kserokopię.

Samozaświadczenie ma taką samo ważność jak zaświadczenie urzędowe, które je zastępuje.

Autocertificazione możemy złożyć w danym urzędzie za pośrednictwem drugiej osoby, upoważnionej przez nas pisemnie do załatwienia sprawy w naszym imieniu. Jeżeli nie możemy osobiście zanieść samozaświadczenia do urzędu, pamiętajmy, żeby do upoważnienia załączyć kserokopię naszego dokumentu tożsamości.

Od momentu wejścia w życie przepisów dotyczących autocertificazione, wszystkie urzędy podlegające administracji publicznej są zobowiązane do przyjmowania samozaświadczenia. Urzędnik, który odmówi przyjęcia samozaświadczenia, w sytuacji, kiedy prawo nie wymaga certyfikatu urzędowego narusza twoje prawa. W tej sytuacji, możesz złożyć zażalenie do kierownika urzędu.

Konsekwencje poświadczania nieprawdy
Obywatel, który w przedłożonej deklaracji poświadczył nieprawdę musi się liczyć z konsekwencjami prawnymi, czyli karą za fałszerstwo.

Włoski kodeks karny przewiduje kary dla osób deklarujących nieprawdę. Art. 483 kodeksu przewiduje , że każdy, kto zaświadcza nieprawdę przed urzędnikiem państwowym, podlega karze pozbawienia wolności do dwóch lat.

Karze pozbawienia wolności od roku do 6 lat podlega również osoba, która podaje fałszywe dane osobowe własne lub innej osoby (art. 495 włoskiego kodeksu karnego).

Karalne jest także przedstawianie nieprawdziwych zaświadczeń. W dekrecie z 2000 roku przewidziano, że przedłożenie dokumentu zaświadczającego nieprawdziwe dane równoznaczne jest z przedstawienie fałszywego dokumentu. W tym przypadku, przestępstwo popełnione jest jeśli składający samozaświadczenie celowo zadeklarował nieprawdę.

Adwokat Andrea De Rossi