BONUS IRPEF: Kto ma prawo do otrzymania 80 euro miesięcznie? - Nasz Swiat
25
Pt, czerwiec

Ekspert odpowiada

Pracuję we Włoszech legalnie i chciałbym dowiedzieć się czy będę miał prawo do otrzymania ulgi podatkowej w wysokości 80 euro?

Niezależnie od narodowości, wszyscy pracownicy zależni oraz tzw. assimilati, których dochody brutto w przeciągu 2014 roku osiągną pomiędzy 8.001 a 26 tys. euro mają prawo do ulgi podatkowej, przewidzianej w dekrecie 66/2014. W okólniku nr 8/E włoskiego Urzędu Podatkowego zostało wyjaśnione w jaki sposób będzie on wypłacany i w jakich kwotach.

Pracownikom, których pracodawcy pełnią funkcję płatnika podatku (sostituto d’imposta) bonus doliczony zostanie automatycznie już do wynagrodzenia za pracę w maju, dlatego też beneficjenci nie będą musieli składać żadnych podań o jego przyznanie. W przypadku, gdy pracodawca nie pełni tej funkcji (np. rodziny zatrudniający pomoce domowe), pracownik będzie mógł prosić o zwrot ulgi podatkowej za wszystkie przepracowane miesiące w 2014 r. w deklaracji podatkowej w 2015 r.

Kto ma prawo do otrzymania ulgi?

Jak wyjaśnia okólnik Urzędu Podatkowego, do otrzymania ulgi mają prawo pracownicy, których dochody brutto oscylują pomiędzy 8.001 a 26 tys. euro. Roczna ulga podatkowa wynosi 640 euro dla pracowników zarabiających pomiędzy 8.001 a 24 tys. euro brutto i stopniowo maleje dla osób zarabiających pomiędzy 24.001 a 26 tys. euro brutto rocznie.

Zgodnie z art. 49, koma 1 i 50, koma 1 litera a, b, c, c-bis, d, h-bis, l Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) prawo do otrzymania ulgi podatkowej mają pracownicy najemni, zatrudnieni zarówno na czas nieokreślony, jak i określony lub part-time oraz niektóre kategorie pracowników paranajemnych (parasubordinato), czyli tzw. assimilati. Chodzi tu, o:

- członków kooperatyw;

- stypendystów;

- collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co);

- duchownych.

Z ulgi podatkowej nie będą mogli skorzystać emeryci, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą oraz pracownicy, których dochód nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku, czyli tzw. incapienti.

Przez jaki okres pracy przysługuje bonus IRPEF?

Ulga wypłacana będzie proporcjonalnie do przepracowanych faktycznie miesięcy w 2014 roku. Bonus przysługiwać będzie także osobom, które zostaną zatrudnione po miesiącu maju i w przypadku, gdy stosunek pracy wygaśnie przed końcem, br. W obydwu przypadkach bonus należeć się będzie przez faktycznie przepracowane miesiące w 2014 r.

Przykład:

Jeżeli pracownik przepracował w 2014 r. tylko przez pierwsze 4 miesiące, ma prawo do otrzymania ulgi w stosunku 4/12.

Jak obliczyć ulgę?

Całkowity dochód roczny od 8.001 do 24 tys. euro brutto rocznie

W tym przypadku pracownicy, którzy przepracują cały 2014 r. będą mieli prawo do otrzymania 80 euro ulgi miesięcznie. Osoby, które zostały lub zostaną zatrudnione w 2014 r. przysługiwać będzie bonus za miesiące efektywnie przepracowane.

Przykład:

Jeżeli pracownik został zatrudniony w lutym 2014 r. i pracować będzie do grudnia włącznie, jego ulga wyniesie 73,33 euro, ponieważ efektywnie przepracuje 11 miesięcy w 2014 roku.

640/12*11 = 586,67 euro di rocznej ulgi

Całkowity dochód roczny od 24.001 do 26 tys. euro brutto rocznie

Jeśli całkowity dochód roczny pracownika w roku bieżącym przekroczy 24 tys. euro, ale nie przekroczy 26 tys. euro, ulga będzie się proporcjonalnie zmniejszać.

Podsumowując:

Pracownicy, których dochody nie przekroczą 8000 euro brutto rocznie nie otrzymają ulgi podatkowej, ponieważ nie przekroczyły kwoty wolnej od podatku.

Pracownicy, który całkowity dochód roczny brutto wyniesie od 8.001 do 24 tys. euro otrzymają bonus w wysokości 640 euro rocznie.

Pracownicy zarabiający 24.500 euro brutto rocznie mają prawo do otrzymania 480 ulgi rocznie. W przypadku, gdy zarobią 25.000 euro brutto rocznie otrzymają 320 euro. Natomiast pracownicy, których całkowity dochód brutto rocznie osiągnie 25.500 euro otrzymają 160 euro.

Czy osoby zatrudnione w charakterze pomocy domowych i baby sitter otrzymają bonus?

Jeżeli są legalnie zatrudnione, mają prawo do ulgi podatkowej. Jednak, w odróżnieniu od pracowników najemnych, pracownik zatrudniony w charakterze pomocy domowych będzie mógł prosić o zwrot ulgi podatkowej za wszystkie przepracowane miesiące w 2014 r. w deklaracji podatkowej w 2015 r.

D.ssa Maria Elena Arguello

tłum. Anna Malczewska