Choroba podczas urlopu… i co teraz? - Nasz Swiat
24
Cz, czerwiec

Ekspert odpowiada

Jestem zatrudniony legalnie we Włoszech. W chwili obecnej jestem na urlopie, ale 2 dni temu poważnie się rozchorowałem (zapalenie opłucnej). Mogę poprosić o przerwanie urlopu?

Urlop wypoczynkowy pozwala każdemu pracownikowi na odpoczynek i regenerację sił psycho-fizycznych, dlatego też w przypadku choroby, która nie pozwala na wypoczęcie, pracownik ma prawo do przerwania urlopu i przejścia na zwolnienie lekarskie.

Choroba w czasie wakacji nie przerywa automatycznie urlopu. Pracownik, musi przedłożyć pracodawcy zaświadczenie lekarskie. Wakacje zostaną zawieszone, pod warunkiem, że choroba jest na tyle poważna, że rzeczywiście uniemożliwia pracownikowi korzystanie z wypoczynku.
Oczywiście w twoim przypadku złamanie nogi prowadzi do niemożności korzystania z wypoczynku i urlop zostaje przerwany. Natychmiast po zdarzeniu musisz powiadomić o tym pracodawcę oraz INPS.

Jeżeli pracodawca będzie chciał sprawdzić stan zdrowia pracownika, może poprosić INPS o weryfikację, wysyłając lekarza na wizytę kontrolną.

W przypadku, gdy pracodawca nie zgłosi chęci przeprowadzenia kontroli medycznej, urlop automatycznie zostaje przerwany.

Pracownik musi przesłać do pracodawcy ponadto zwolnienie lekarskie oraz miejsce aktualnego pobytu.

Za datę początku choroby, INPS bierze pod uwagę dzień powiadomienia o niej pracodawcy. Powiadomienie odbywa się zazwyczaj poprzez wysłanie zwolnienia lekarskiego, ale pracodawca w niektórych przypadkach może zostać powiadomiony o chorobie telefonicznie, faksem lub telegramem (w przypadku np. wakacji zagranicą). O dacie otrzymania powiadomienia pracodawca musi niezwłocznie powiadomić INPS.

Przykład:
Jeżeli zwolnienie lekarskie rozpoczęło się 12 sierpnia, wysłano je faksem 13, a pocztą nadejdzie 16 sierpnia – datą początku choroby jest 13 sierpnia.
Dzień 12 sierpnia, czyli przed powiadomieniem o chorobie pracodawcy zaliczać się będzie w tym przypadku do urlopu.

W przypadku, gdy do choroby dojdzie podczas wakacji zagranicą, zwolnienie wystawione przez zagraniczną placówkę zdrowia należy wysłać zarówno do pracodawcy jak i INPSu po uprzednim przetłumaczeniu zaświadczenia lekarskiego na język włoski (niekiedy wymagane jest tłumaczenie przysięgłe).

Stranieri in Italia