Co powinna zrobić Polka, która zawarła związek małżeński we Włoszech i nie zarejestrowała go w polskich aktach? - Nasz Swiat
19
So, czerwiec

Ekspert odpowiada

Obywatele polscy, którzy zawarli związek małżeński za granicą powinni zarejestrować go w polskich księgach stanu cywilnego.
Czynności tej można dokonać za pośrednictwem Wydziału Konsularnego, bądź osobiście w USC właściwym dla ostatniego miejsca zameldowania w Polsce.
Jeśli osoby zdecydują się na zarejestrowanie związku małżeńskiego zawartego za granicą za pośrednictwem Wydziału Konsularnego z siedzibą w Rzymie, winny złożyć w oryginałach następujące dokumenty:
1. wniosek o zarejestrowanie związku małżeńskiego do USC ostatniego miejsca stałego zameldowania w Polsce; wniosek o uzupełnienie danych w akcie małżeństwa, oświadczenie o nazwisku. (o nadełanie wszystkich tych załączników należy zwrócić się do Konsulatu, są to załączniki in blanco, które mogą być przesłane drogą maila)
2. odpis zupełny aktu małżeństwa (la copia integrale dell’atto di matrimonio)
3. tłumaczenie na j. Polski wymieniony w punkcie 2 dokumentu.
4. odpis skrócony aktu  urodzenia współmałżonka nie będącego obywatelem polskim (l’estratto per riassunto degli atti di nascita con paternità e maternità)
5. tłumaczenie na j. Polski wymienionego w punkcie 4 dokumentu.

Ponadto, osoba składająca wniosek o rejestrację związku małżeńskiego winna legitymować się ważnym paszportem.
Opłata konsularna za zarejestrowanie związku małżeńskiego wynosi  48,00 €.
Jeżeli osoba wstępująca w związek małżeński nie zmienia nazwiska (nie przybiera nazwiska męża), może dokonać rejestracji za pośrednictwem poczty, tj. przesyłając na adres:
Ambasciata di Polonia, Ufficio Consolare
Via Rubens, 20 00197 Roma

Dokumenty wymienione w punktach 1-5 oraz fotokopię dokumentu tożsamości, a także kopię przekazu pocztowego (il vaglia postale) potwierdzającego nadanie ww kwoty.

Rejestracji związku małżeńskiego można dokonać też osobiście, (bez pośrednictwa Wydziału Konsularnego) w USC w Polsce.

Klinika Prawna

Porady prawne udzielane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: tel. 388 30 30 750; 388 30 30 749;
e-mail: [email protected]

Obywatele polscy, którzy zawarli związek małżeński za granicą powinni zarejestrować go w polskich księgach stanu cywilnego.
Czynności tej można dokonać za pośrednictwem Wydziału Konsularnego, bądź osobiście w USC właściwym dla ostatniego miejsca zameldowania w Polsce.
Jeśli osoby zdecydują się na zarejestrowanie związku małżeńskiego zawartego za granicą za pośrednictwem Wydziału Konsularnego z siedzibą w Rzymie, winny złożyć w oryginałach następujące dokumenty:
1. wniosek o zarejestrowanie związku małżeńskiego do USC ostatniego miejsca stałego zameldowania w Polsce; wniosek o uzupełnienie danych w akcie małżeństwa, oświadczenie o nazwisku. (o nadełanie wszystkich tych załączników należy zwrócić się do Konsulatu, są to załączniki in blanco, które mogą być przesłane drogą maila)
2. odpis zupełny aktu małżeństwa (la copia integrale dell’atto di matrimonio)
3. tłumaczenie na j. Polski wymieniony w punkcie 2 dokumentu.
4. odpis skrócony aktu  urodzenia współmałżonka nie będącego obywatelem polskim (l’estratto per riassunto degli atti di nascita con paternità e maternità)
5. tłumaczenie na j. Polski wymienionego w punkcie 4 dokumentu.

Ponadto, osoba składająca wniosek o rejestrację związku małżeńskiego winna legitymować się ważnym paszportem.
Opłata konsularna za zarejestrowanie związku małżeńskiego wynosi  48,00 €.
Jeżeli osoba wstępująca w związek małżeński nie zmienia nazwiska (nie przybiera nazwiska męża), może dokonać rejestracji za pośrednictwem poczty, tj. przesyłając na adres:
Ambasciata di Polonia, Ufficio Consolare
Via Rubens, 20 00197 Roma

Dokumenty wymienione w punktach 1-5 oraz fotokopię dokumentu tożsamości, a także kopię przekazu pocztowego (il vaglia postale) potwierdzającego nadanie ww kwoty.

Rejestracji związku małżeńskiego można dokonać też osobiście, (bez pośrednictwa Wydziału Konsularnego) w USC w Polsce.

Klinika Prawna

Porady prawne udzielane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: tel. 388 30 30 750; 388 30 30 749;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.