Contratto a progetto. Co się stanie, kiedy zachoruję? - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Ekspert odpowiada

Jestem zatrudniona na umowę o dzieło (contratto a progetto) i chciałabym się dowiedzieć, czy mam prawo do zasiłku chorobowego?

Pracownicy zatrudnieni na tego typu umowę o pracę lub podobne, pod warunkiem, że nie są emerytami lub osobami zarejestrowanymi w innego rodzaju formach obowiązkowego ubezpieczenia społecznego, mają prawo do wynagrodzenia podczas choroby. Warunkiem otrzymania „chorobowego” jest jednak powstrzymanie się od wykonywania pracy podczas zwolnienia lekarskiego. Innym wymogiem, pozwalającym na otrzymywanie wynagrodzenia podczas choroby są wpłacone minimum trzy miesięczne składki na ubezpieczenie społeczne w 12 miesiącach poprzedzających chorobę.

Należy pamiętać, że pracownicy zatrudnieni na umowę o dzieło (contratto a progetto) są pracownikami “parasubordinati”, czyli tzw. pozornie samozatrudnionymi i dlatego też składki na ubezpieczenie społeczne w 2/3 opłaca pracodawca, a w 1/3 pracownik. Warto nadmienić, że pracodawca może opłacić całą sumę składki na ubezpieczenie, a następnie sumę należącą do pracownika odliczyć z jego wynagrodzenia.

Zasiłek chorobowy naliczany jest na podstawie wysokości miesięcznych składek faktycznie wpłaconych w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Zgodnie z okólnikiem INPS nr. 77 z13 maja 2013, w roku bieżącym dzienna wysokość zasiłku wynosi 10,85 euro w przypadku wpłacenia od 3 do 4 miesięcznych składek; 16,28 euro w przypadku wpłacenia od 5 do 8 miesięcznych składek i 21,71 euro w przypadku opłacenia od 9 do 12 miesięcznych składek.

W ciągu roku kalendarzowego pracownik ma prawo do skorzystania od minimum 20 do 61 dni płatnego zasiłku chorobowego. Zasiłek przysługuje na wszystkie dni, w tym święta.

Aby móc skorzystać z zasiłku chorobowego, pracownik musi poprosić lekarza rodzinnego o przesłanie w wersji telematycznej do INPS-u zaświadczenia lekarskiego, potwierdzającego niezdolność pracownika do pracy. Zasiłek przyznawany jest tylko w przypadku, gdy choroba trwa dłużej niż 4 dni.

Warto przypomnieć, że w celu unikania zjawiska „fałszywej choroby”, INPS ma prawo do przeprowadzenia kontroli w domu chorego pracownika. Kontrole przeprowadzane są w godzinach od 10.00 do 12.00 i od 17.00 do 19.00.

Maria Elena Arguello