Czek bez pokrycia. Co robić? - Nasz Swiat
24
Cz, czerwiec

Ekspert odpowiada

Chciałbym się dowiedzieć co się stanie jeśli wystawi się czek, na który nie ma pokrycia w banku?

Oprotestowanie
Wydanie czeku bez pokrycia oznacza oprotestowanie i zgłoszenie emitenta czeku do wszystkich podmiotów gospodarczych za pomocą specjalnego systemu informatycznego.
„Protest” polega na zgłoszeniu do rejestru informatycznego (Registro Informatico dei Protesti Cambiari o anche Bollettino Ufficiale dei Protesti) danych osoby, która nie płaci swoich długów i może być uważana za tzw. cattivo pagatore, czyli dłużnika.

Do oprotestowania czeku może dojść w przypadku wystawienia czeku bez pokrycia, weksla lub niedokonania zapłaty określonej sumy pieniędzy.

Protest czeku sporządza notariusz lub urzędnik państwowy w formie odpowiedniej adnotacji.

Oczywiście bycie wystawcą czeku bez pokrycia może spowodować w przyszłości problemy z uzyskaniem jakichkolwiek kredytów, ponieważ banki przed udzieleniem pożyczki dokonują odpowiednich weryfikacji. Innym negatywnym skutkiem jest natychmiastowa wykonalność aktu protestu. Oznacza to, że wierzyciel, zgłaszając się do sądu, może natychmiast zaspokoić swoje roszczenia, zajmując mienie dłużnika. Zajęcie mienia dokonywane jest przez komornika.

Co zrobić w przypadku protestu?
W przypadku, gdy twój czek zostanie oprotestowany masz kilka możliwości. Po pierwsze możesz zapłacić lub nie. Jeżeli zdecydujesz się na niezapłacenie zostaniesz zarejestrowany w rejestrze informatycznym i będziesz w nim widniał przez 5 lat.

Jeżeli zdecydujesz się na zapłacenie, musisz pamiętać, że oprócz sumy na którą zostałeś oprotestowany będziesz musiał ponieść dodatkowe opłaty (koszty protestu, odsetki, itd.). Zapłacenie oznacza jednak anulowanie protestu wykreślenie z rejestru oraz możliwość odzyskania prawa np. do zaciągnięcia nowego kredytu.
Procedury mogą być różne. Zależy to od powodu oprotestowania. W niektórych przypadkach należy złożyć wniosek o unieważnienie wpisu w Izbie Handlowej, w innych konieczne jest uzyskanie „rehabilitacji” drogą sądową.

Stranieri in Italia