Czy aby podjąć pracę we Włoszech trzeba być tutaj zameldowanym? - Nasz Swiat
28
So, maj

Ekspert odpowiada

Czy aby się zatrudnić się we Włoszech muszę być tutaj zameldowany?

 

Na mocy dekretu legislacyjnego nr.30/2007, która transponuje dyrektywęUE 2004/38/WE , obywatele UE i członkowie ich rodzin mają prawo do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, że obywatel UE traktowany jest na równi z obywatelem Włoch.

Aby zostać zatrudnionym w Italii wystarczy komunikacja pracodawcy do urzędu pracy (Centro per l’impiego) dzień przed datą zawiązania stosunku pracy.

W momencie zatrudnienia, pracownik musi przedstawić pracodawcy oryginał oraz kopię ważnego dokumentu tożsamości i musi posiadać codice fiscale, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej (zobacz, jak wyrobić Codice Fiscale KLIK). Obywatel UE nie musi być zarejestrowany jako bezrobotny i wystarczy jeśli będzie posiadać miejsce zamieszkania, bez konieczności zameldowania się. Meldunek staje się obowiązkowy w momencie, gdy obywatel Unii zdecyduje się pozostać we Włoszech dłużej niż 3 mieisiące.

Tak więc, obywatel UE, który zostanie zatrudniony w Italii, może następnie z umową o pracę starać się zameldowanie w Urzędzie Stanu Cywilnego w miejscu zamieszkania.

D.ssa Maria Elena Arguello

------------------------

Pobyt we Włoszech ze względu na pracę. Formalności do załatwienia

Codice Fiscale – gdzie go uzyskać