Czy mogę wybrać lekarza rodzinnego w miejscowości, w której nie jestem zameldowana? - Nasz Swiat
28
So, maj

Ekspert odpowiada

Jestem zameldowana w Orvieto, ale pracuję i mieszkam w Rzymie. Chciałabym się dowiedzieć, czy mogę wybrać lekarza rodzinnego w Rzymie?

 

Osoby, które mieszkają w miejscu innym niż stałe miejsce zamieszkania mają prawo do wyboru lekarza rodzinnego w miejscowości, gdzie zamieszkują tymczasowo. W przypadku czasowej rejestracji, muszą zaświadczyć w placówce ASL powód ich pobytu w danym miejscu.

Osoby zatrudnione w innym mieście niż miejsce zameldowania mogą wybrać lekarza rodzinnego, ale tylko na okres 1 roku (po upływie 12 miesięcy należy udać się ponownie do ASL).

Aby tego dokonać, należy udać się do jednej z placówek ASL i przed wyborem lekarza przedłożyć następujące dokumenty:
1. Umowa o pracę. Jeżeli została ona podpisana kilka lat wcześniej, należy poprosić pracodawcę o wystawienie zaświadczenia, potwierdzającego że pracownik jest nadal zatrudniony w tej samej firmie.
2. Kserokopię ważnego dokumentu tożsamości.
3. Kserokopię attestato di soggiorno (iscrizione anagrafica).
4. Kserokopię codice fiscale.
5. Podać adres zamieszkania, czyli tzw. domicilio.

redakcja