Czy mogę zapisać mojego syna do szkoły we Włoszech? - Nasz Swiat
02
Pn, sierpień

Ekspert odpowiada

Mieszkam we Włoszech od 3 lat i w wrześniu przyjedzie do mnie mój 7-letni synek. Czy będę mogła zapisać go w ciągu roku do włoskiej szkoły?

Oczywiście, twój synek będzie mógł uczęszczać do szkoły we Włoszech i możesz zapisać go zaraz po jego przyjeździe do szkoły podstawowej. O zapisy niepełnoletnich cudzoziemców do szkół włoskich można poprosić w każdym momencie roku szkolnego.

Wniosek o zapisanie należy przedstawić w sekretariacie wybranej przez ciebie szkoły, gdzie będziesz musiała wypełnić odpowiednie formularze. Oprócz tego zostaniesz poproszona o świadectwa szkoły do której uczęszczał twój syn w Polsce, które należy uprzednio przetłumaczyć na język włoski. Jeżeli ich nie posiadasz będziesz musiała poświadczyć osobiście do której klasy uczęszczał synek w kraju pochodzenia.

Aby móc zapisać dziecko do szkoły, należy przedłożyć także zaświadczenie o przebytych szczepieniach, w przypadku gdy nie posiadasz ww. zaświadczenia, musisz zgłosić się do ASL w gminie zamieszkania.

W większości wypadków dzieci zostają zapisane do klasy odpowiadające ich wiekowi, jednak grono pedagogiczne może zadecydować, by zapisać dziecko do innej klasy, biorąc pod uwagę poziom edukacji w kraju pochodzenia.

Szkoły, aby ułatwić przystosowanie, integrację w nowym środowisku oraz znajomość języka, prowadzą także kursy języka włoskiego w oparciu o konkretne projekty.

Ponadto w momencie zapisania dziecka będziesz musiała wybrać wymiar godzin oraz zapisać synka np. na lekcję religii. Jeżeli nie zdecydujesz się na lekcje religii, będziesz mogła wybrać zajęcia oferowane przez szkołę.

Należy pamiętać, że niepełnoletni cudzoziemcy mają prawo do edukacji bez względu czy są we Włoszech legalnie, czy nie i podlegają obowiązkowi szkolnemu w taki sam sposób jak obywatele Włoch.

Avv. Mariangela Lioy