Czy muszę płacić abonament telewizyjny jeżeli nie posiadam żadnego odbiornika? - Nasz Swiat
25
Pt, czerwiec

Ekspert odpowiada

2 tygodnie temu przyszła do mnie do domu Pani, która wręczyła mi kopertę, której odbiór musiałam potwierdzić. Po jej otwarciu zobaczyłam, że jest to list ponaglający zapłatę za abonament telewizyjny.
W domu nie posiadamy żadnego odbiornika telewizyjnego oraz radia. Mamy komputer, który nie jest podłączony do internetu, dlatego chciałabym się dowiedzieć, czy po odbiorze ponaglenia muszę zapłacić abonament?


Popełniła Pani niestety błąd, podpisując przyjęcie listu. Należy pamiętać, że jeżeli nie rozumiemy pisma, listu, itp., o którego podpisanie jesteśmy proszeni nie powinniśmy składać na żadnym dokumencie naszego podpisu.
Jeżeli chodzi o abonament telewizyjny, osoby nieposiadające żadnego odbiornika telewizyjnego, do których nadesłano nakaz zapłaty nie muszą uiszczać żadnych opłat. 
Aby nie otrzymywać w przyszłości mało przyjemnych listów ze strony RAI należy natomiast wysłać list polecony z potwierdzeniem odbioru (raccomandata con la ricevuta di ritorno) na adres:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Abbonamenti TV - Nuovo Abbonamento privato alla televisione Casella postale 22 – 10121 Torino (To)

W liście należy podać: powód, dla którego nie powinniśmy dokonywać zapłaty (brak odbiorników telewizyjnych),  datę nadejścia ponaglenia, swoje dane osobowe oraz dokładny adres zamieszkania.
NS