Czy pieniądze z zagranicznych funduszy emerytalnych podlegają opodatkowaniu w Polsce? - Nasz Swiat
13
Cz, maj

Ekspert odpowiada

W Polsce nie ma żadnych przeszkód dla uczestnictwa w zagranicznym funduszu emerytalnym. Sposób opodatkowania dochodów z tych funduszy zależy od tego, czy Polska ma z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Istotne jest również, jak w tym kraju są traktowane wypłaty z funduszu.

Fundusz, który działa w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju bądź Liechtensteinie, może prowadzić swoją działalność również na terenie Polski. Oznacza to, że możemy swobodnie uczestniczyć
w takim funduszu emerytalnym.

Warto wiedzieć
Jeżeli dochody wypłacane z zagranicznego funduszu emerytalnego są traktowane w państwie źródła jako emerytura i wypłacane świadczenie jest związane z zatrudnieniem, wtedy będą one, co do zasady, zgodnie z umowami o unikaniu podwójnego opodatkowania, opodatkowane w miejscu zamieszkania
(w Polsce). Tak jest w przypadku np. Niemiec, Holandii czy Szwajcarii.

Niektóre umowy przewidują możliwość opodatkowania tego typu dochodów również w państwie źródła (wypłaty). Takie rozwiązanie zostało przyjęte np. w umowie ze Stanami Zjednoczonymi.

Jeżeli jednak dochody takie zgodnie z prawem państwa, z którego są wypłacane, są zrównane z wpływami z akcji, wtedy państwo to ma prawo do poboru podatku u źródła w wysokości określonej
w umowie (zazwyczaj jest to od 5% do 15% wypłacanej kwoty brutto).

Źródło: powroty.zielonalinia.gov.pl