Czy testament sporządzony we Włoszech będzie ważny także w Polsce? - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Ekspert odpowiada

Chciałbym dowiedzieć się czy testament sporządzony we Włoszech będzie  ważny także i w Polsce i odwrotnie.
Andrzej W.

Szanowny Panie Andrzeju,
jeżeli chodzi o ważność testamentu sprządzonego we Włoszech i/lub w Polsce, możemy odpowiedzieć na to pytanie pozytywnie.

W tych przypadkach aplikowane są normy przewidziane w prawie międzynarodowym (Legge n. 218 del 1995), a w szczególności art. 48, który określa formę testamentu: Il testamento è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

Oznacza to, że jeżeli testament został sporządzony według wymogów państwa, którego osoba sporządzająca testament jest obywatelem lub państwa w którym osoba ta jest zameldowana lub tu zamieszkuje, testament jest ważny zarówno we Włoszech jak i Polsce.

W przypadku, gdy testament zostaje spisany we Włoszech, należy przestrzegać przy jego sporządzeniu różnych reguł. Reguły te dotyczą rodzaju testamentu. np. osoba zdecyduje się na napisanie go własnoręcznie (testament nie musi zostać napisany na maszynie do pisania), testator musi zapisać dzień, miesiąc oraz rok wykonania testamentu.

Testament musi zostać później podpisany imieniem i nazwiskiem testatora. Wykonanie w taki sposób tego dokumentu, nadaje mu ważności we Włoszech i innych krajach.

TESTATOR = SPADKODAWCA

Stranieriinitalia.it