Deszcz pada do domu - administrator budynku nie reaguje. Co robić? - Nasz Swiat
19
So, czerwiec

Ekspert odpowiada

Witam,
Mijają dwa miesiące od momentu, kiedy zgłosiłem administratorowi budynku (amministratore di condominio), że do mieszkania przecieka nam woda deszczowa. Administrator odpisał, że za szkodę odpowiada sąsiad z mieszkania nad nami, gdyż przeciek pochodzi z jego balkonu.
Zgłosiłem więc się do sąsiada, który natychmiast dokonał niezbędnego remontu balkonu, jednak deszcz jak kapał, tak kapie w naszym domu. Poprosiłam zatem administratora o dostarczenie mi kopii ubezpieczenia budynku (polizza assicurativa condominiale) i od miesiąca czekam, aż mi ją dostarczy. Ponadto przesłałam mu zdjęcia ilustrujące zniszczenia, które powstały w mieszkaniu i kosztorys remontu, który trzeba będzie wykonać. Moje listy pozostały bez odpowiedzi.
Sąsiad z góry zapewnia, że odkąd wyremontował balkon nie ma już nic wspólnego z przeciekami w moim mieszkaniu. Czy w tej sytuacji mogę dokonać remontu na własną rękę i przesłać fakturę do zapłaty administratorowi? Proszę o poradę jak rozwiązać dręczący mnie problem.Najlepiej będzie, jeśli listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (lettera raccomandata A/R) wyśle Pan administratorowi oficjalne żądanie wezwanie do usunięcia szkody (messa in mora) podkreślając, że w przypadku nie dostosowania się do żądania skieruje Pan sprawę do sądu.
Tylko w sytuacji, kiedy usunięcie szkody musi nastąpić  w trybie absolutnie natychmiastowym może Pan samodzielnie zająć się remontem, a następnie domagać się zwrotu poniesionych kosztów.


Messa in mora, czyli jak sformułować żądanie naprawienia szkody

Messa in mora to oficjalne wezwanie do wywiązania się z umowy strony przeciwnej. Zgodnie z art. 1219 kodeksu cywilnego (articolo 1219 del Codice civile) żądanie usunięcia uchybienia (w dosłownym tłumaczeniu z włoskiego) musi zostać sporządzone na piśmie.

Oficjalne pismo powinno być sporządzone w formie syntetycznej i zawierać:
1.    Opis faktów, które są podstawą to skierowania żądania. Warto również przywołać obowiązki drugiej strony wynikające z umowy lub z nakazów prawa (w Pana przypadki  obowiązki administratora budynku lub spółdzielni mieszkaniowej).
2.    Konkretny opis żądania, tj. wezwanie do naprawy, rozwiązania problemu czy zwrotu kosztów z tytułu poniesionych strat.
3.    Podanie konkretnego terminu, w którym żądanie ma zostać zrealizowane. Zazwyczaj daje się 15 dni na usunięcie uchybienia.
4.    Groźbę, że skieruje się sprawę do sądu i obciąży kosztami sądowymi, jeśli problem nie zostanie rozwiązany.

Wzór jak napisać ww. wezwanie w języku włoskim można znaleźć na oficjalnej stronie internetowej Associazione Diritti Utenti Consumatori (stowarzyszenia ds. obrony praw konsumentów) www.aduc.it.

na  podstawie materiałów ADUC

opr.  Danuta Wojtaszczyk