Emerytura po zmarłym małżonku - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Ekspert odpowiada

Kilka lat temu wyszłam za mąż za Włocha, który jest już w tej chwili na emeryturze. Chciałabym się dowiedzieć ile lat minimum trzeba być w związku małżeńskim, by mieć prawo do emerytury po mężu, w przypadku jego śmierci.

We Włoszech nie istnieje minimalny limit lat małżeństwa, aby otrzymać prawo do pobierania emerytury po zmarłym mężu. Oznacza to, że nawet po kilku dniach od zawarciu związku małżeńskiego, małżonek żyjący będzie pobierać emeryturę po zmarłym, ale tylko w przypadku, gdy zmarły pobierał już ją przed śmiercią.

Małżonkowi żyjącemu zostanie przyznane 60% emerytury zmarłego i będzie ją otrzymywać do końca życia. Jeżeli małżonek żyjący pobiera już wynagrodzenie, emerytura po zmarłym zmniejszy się o kolejne 25%.
W przypadku, gdy zmarły pozostawia niepełnoletnie lub niepełnosprawne dzieci, należeć się będzie 100% emerytury nieżyjącego.

Stranieri in Italia