Ile lat muszę być zamężna, by uzyskać prawo do emerytury po zmarłym mężu? - Nasz Swiat
13
Cz, maj

Ekspert odpowiada

Od 1 stycznia 2012 r. renta po mężu, czyli pensione di reversibilità została zmniejszona w przypadkach, gdy zmarły małżonek w dniu zawarcia związku małżeńskiego miał więcej niż 70 lat, a różnica wieku między małżonkami jest większa niż dwadzieścia lat oraz gdy małżeństwo trwało krócej niż 10 lat.

Za każdy brakujący rok, renta po zmarłym zostanie zmniejszona o 10%.

Oznacza to, że w dniu śmierci małżonka, jeżeli para pobrała się np. 7 lat temu, wdowa otrzyma jedynie 70% jego emerytury.

Tylko w przypadku, gdy małżeństwo trwało 10 lat, wdowa będzie miała prawo do otrzymania pełnej emerytury po zmarłym.

Warto przypomnieć, że do końca 2011 roku we Włoszech nie istniał minimalny limit lat małżeństwa, aby otrzymać prawo do pobierania emerytury po zmarłym mężu. Oznaczało to, że nawet po kilku dniach od zawarcia związku małżeńskiego, małżonek żyjący miał prawo do pobierania emerytury po zmarłym, ale tylko w przypadku, gdy zmarły pobierał już ją przed śmiercią.

Nowe przepisy dotyczące pensioni di reversibilità zostały wprowadzone przede wszystkim z powodu coraz częstszych przypadków małżeństw pomiędzy Włochami w podeszłym wieku i młodymi cudzoziemkami, które często są ich opiekunkami.

Z danych włoskiego Stowarzyszenia Matrimonialisti Italiani, około 3000 małżeństw rocznie zostaje zawieranych w Italii właśnie z tego powodu.
NS