Jak dokonać zmiany meldunku we Włoszech? - Nasz Swiat
24
Cz, czerwiec

Ekspert odpowiada

Kilka tygodni temu przeprowadziłem się do nowego mieszkania, w jaki sposób mogę zmienić meldunek stały?

Wniosek o zmianę meldunku stałego “Dichiarazione di residenza” należy złożyć w Urzędzie Stanu Cywilnego danego Urzędu Miasta lub dzielnicowego. Wniosek można przedłożyć osobiście lub przesłać go faksem, listem poleconym z potwierdzeniem odbioru “Raccomandata A/R” lub pocztą elektroniczną (także PEC, czyli Pocztą Elektroniczną Certyfikowaną). Zgodnie z okólnikiem 9/2012 włoskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, wysyłając wniosek o zmianę stałego miejsca zamieszkania należy zeskanować wypełniony wniosek wraz z podpisem oraz dołączyć skan ważnego dokumentu tożsamości wnioskodawcy.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku

Od daty otrzymania wniosku urzędnik musi zarejestrować go w przeciągu dwóch dni roboczych. Urząd Miasta lub dzielnicowy w przeciągu 45 dni od momentu otrzymania wniosku zobowiązany jest do weryfikacji wszystkich dołączonych dokumentów oraz danych. W przypadku, gdy wnioskodawca nie otrzyma żadnej odpowiedzi po upływie 45 dni, należy uznać, że wniosek został rozpatrzony pozytywnie, a w związku z tym także zmiana stałego miejsca zamieszkania.
W przypadku, gdy gmina uzna, że wnioskodawca nie spełnia odpowiednich wymogów, zezwalających na zmianę meldunku, wysyłane jest powiadomienie o odrzuceniu. W tym przypadku wnioskodawca ma 10 dni na przedstawienie pisemnie swoich uwag. W przypadku odrzucenia wniosku lub nie otrzymania uwaga ze strony wnioskodawcy, złożone dokumenty zostaną archiwowane, a miejsce stałego zamieszkania wnioskodawcy  nie ulegnie zmianie.

Maria Elena Arguello

Stranieri in Italia