Jak wybrać pediatrę? - Nasz Swiat
09
N, maj

Ekspert odpowiada

Pracuję legalnie we Włoszech od kilkunastu lat. Za kilka tygodni przyjdzie na świat moje pierwsze dziecko i w związku z tym chciałabym się dowiedzieć czy będzie miało prawo do opieki zdrowotnej we Włoszech i jeżeli tak w jaki sposób mogę wybrać dla niego pediatrę?

Opieka zdrowotna dla dzieci nowonarodzonych jest we Włoszech zagwarantowana przez prawo, niezależnie czy rodzice dziecka przebywają tu legalnie, czy też nie.

W przypadku dzieci, których rodzice przebywają w Italii legalnie, należy obowiązkowo zapisać dziecko do ASL w miejscu zamieszkania. Aby tego dokonać należy przedłożyć akt urodzenia dziecka, zaświadczenie o zameldowaniu lub jego samozaświadczenie oraz zaświadczenie o wpisaniu do rejestru osób zameldowanych rodziców.

Rejestracja jest bezpłatna, a książeczkę zdrowia, czyli testera sanitaria zostanie przesłana w późniejszym terminie na adres zamieszkania rodziców. Ważność książeczki uzależniona jest od ważności pozwolenia na pobyt rodziców.

W ASL będziesz mogła wybrać z listy lekarzy dostępnej w ASL pediatrę, który przyjmuje w twojej gminie, dzielnicy.
Dla dzieci w wieku od 0 do 6 lat należy wybrać pediatrę, natomiast dla niepełnoletnich od 6 do 14 lat można zapisać do lekarza rodzinnego lub pozostawić je u tego samego pediatry.

Pediatra w swoim gabinecie wykonuje bezpłatnie wszystkie badania diagnostyczne, terapeutyczne oraz kontroluje rozwój zarówno fizyczny jak i psychiczny dziecka.Poza tym lekarz może zostać wezwany na bezpłatną wizytę domową, kiedy stan zdrowia dziecka nie pozwala na jego przyjście do pediatry.
Ponadto pediatrzy muszą zaświadczyć stan zdrowia dziecka po przebytej chorobie w celu powrotu naszej pociechy do szkoły oraz wydaje zaświadczenia lekarskie o dobrym stanie zdrowia w przypadku, gdy dziecko ma zostać zapisane np. na basen.

Noworodki, których rodzice nie posiadają pozwolenia na pobyt we Włoszech mają prawo zapisać się do SSL, jako cudzoziemcy czasowo przebywający w Italii, nie mogą jednak otrzymać książeczki zdrowia, a przez to nie mogą mieć pediatry.

 

Podobnie jak inne dzieci mają prawo do opieki lekarskiej np. w konsultoriach pediatrycznych czy prywatnych gabinetach lub w szpitalach.

Stranieri in Italia