Kiedy można się starać o podwyższenie alimentów? - Nasz Swiat
24
Cz, czerwiec

Ekspert odpowiada

Polski kodeks rodzinny i opiekuńczy określa obowiązek alimentacyjny jako obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania. Ze względu na poszczególne źródła obowiązek alimentacyjny obowiązuje między innymi małżonków lub byłych małżonków względem dzieci.

Rodzic reprezentujący  małoletnie  dzieci, może  domagać się w ich imieniu  i  na ich  rzecz od pozwanego współmałżonka  zwiększenia  alimentów  w każdej  chwili, jednak musi zaistnieć przesłanka mówiąca o zmianie stosunków. Art. 138. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego mówi "W razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego.”

Czytaj także: Mój mąż Włoch nie płaci alimentów na syna

Potrzeby uprawnionego (małoletnich dzieci) oraz możliwości zobowiązanego ulegają zmianie; tym samym może ulegać zmianie wysokość alimentów. Do stwierdzenia, czy nastąpiła zmiana stosunków w rozumieniu powyższego artykułu, należy brać pod uwagę, czy istniejące warunki i okoliczności mają charakter trwały, dotyczą okoliczności zasadniczych, ilościowo znacznych i wyczerpują te przesłanki, które w istotny sposób wpływają na istnienie czy zakres obowiązku alimentacyjnego (wytyczne SN z 1987 r.).

Najczęstszą przyczyną zmiany stosunków, a tym samym powództwa o podwyższenie alimentów na rzecz dziecka, jest wzrost potrzeb dorastającego dziecka oraz ogólny wzrost cen.

Wspomniana  zmiana  stosunków związana  jest  wprost  z zakresem  świadczeń  alimentacyjnych , ktòre to zgodnie  z Art.135 § 1 kodeksu rodzinnego  i opiekuńczego stanowi  “§ 1. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego.”

W świetle  powyższego, roszczenia  o zmianę  wysokości  zasądzonych  alimentów  przysługuje każdemu opiekunowi prawnemu, który w uzasadniony  sposób  wykaże wzrastające potrzeby  swoich  małoletnich  pociech. Postępowanie dowodowe w tej sprawie ma charakter porównawczy tego, co było podstawą ustalenia alimentów w sprawie poprzedniej, z tym, co jest w sprawie wytoczonej na podstawie Art. 138 KRO.

Klinika Prawna

Klinika Prawa w Rzymie: Porady prawne udzielane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: tel. 388 30 30 750; 388 30 30 749;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.