Kuroniówka: jak złożyć wniosek online? - Nasz Swiat
24
Cz, czerwiec

Ekspert odpowiada

Zostałem zwolniony z pracy i muszę złożyć wniosek o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych. Dowiedziałem się, że zmieniły się zasady składania wniosków do INPSu. Co mam zrobić?

Od 4 marca wnioski o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych (disoccupazione ordinaria) można składać online, wchodząc na stronę internetową INPS (w chwili obecnej można złożyć tylko wnioski o disoccupazione ordinaria), ale już za kilka tygodni będzie można składać online wnioski o kuroniówkę dla rolników i tzw. disocupazione ridotta.
Aby móc złożyć wniosek, należy wejść na stronę www.inps.it i poprosić o osobisty kod wejścia (należy kliknąć na „richiesta Pin online”). Po wypełnieniu wymaganych pól, otrzymamy pierwszą część kodu PIN (8 znaków). Druga część zostanie przesłana po wcześniejszej weryfikacji telefonicznej call center INPS.
Po otrzymaniu całego kodu PIN należy wejść do rubryki „Servizio al cittadino”, a następnie do „Indennità di disoccupazione”, gdzie zarejestrowane zostały wcześniej informacje dotyczące pracownika (imię i nazwisko, adres zamieszkania, itd.) oraz jego zatrudnienia. Jeżeli dane nie są kompletne, petent będzie mógł je sam uzupełnić.
W rubryce będą również zamieszczone okresy składkowe z ostatnich 4 lat lub przydatne okresy składkowe, dające prawo do otrzymania zasiłku, odnoszące się do tzw. „biennio mobile”.
Termin „biennio mobile” oznacza ostatnie dwa lata liczone wstecz, od daty zwolnienia z pracy. Minimalne składki, dzięki którym otrzymuje się prawo do otrzymania zasiłku dla bezrobotnych, to 52 tygodnie, które zostały wpłacone w ostatnich dwóch latach.
System, po sprawdzeniu wszystkich danych, oblicza wysokości świadczenia. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie wynagrodzenia z ostatniego kwartału, na przykład z powodu braku dostępności do danych w systemie, wnioski zostaną umieszczone w poczekalni i poddane dalszej weryfikacji.
Należy pamiętać, aby rejestrując się, nie zapomnieć o podaniu numeru telefonu i adresu e-mail. 
Po przyznaniu zasiłku, wnioskodawca będzie mógł wybrać sposób płatności. Zasiłek może wpływać na konto bankowe/pocztowe lub bezrobotny będzie mógł go odbierać w urzędzie pocztowym w miejscu zamieszkania.
Aby zakończyć całą procedurę należy zadeklarować swoją natychmiastową dyspozycyjność do podjęcia innego zatrudnienia, wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych.
Po zamieszczeniu wszystkich wymaganych informacji można zweryfikować po raz ostatni dane i wprowadzić przed wysłaniem ewentualne poprawki. Po wysłaniu aplikacji można wydrukować jej egzemplarz i otrzymać potwierdzenie przyjęcia przez INPS.
Avv. Mariangela Lioy
tłum. Anna Malczewska