Legalizacja pobytu we Włoszech. Czym są cessione di fabbricato i dichiarazione di presenza? - Nasz Swiat
28
So, maj

Ekspert odpowiada

Jakie formalności pobytowe musi wypełnić Polak po przyjeździe do Włoch? Czy osoba, u której będzie gościem musi zgłosić jego obecność?

 

fot. shutterstock.com

Wszystkim obywatelom Unii Europejskiej przysługuje prawo do swobodnego poruszania się i zamieszkiwania w krajach wspólnoty. Podczas podróży po krajach UE wymagane jest posiadanie ważnego dokumentu tożsamości stwierdzającego obywatelstwo.

Kwestię dłuższego pobytu regulują wewnętrzne przepisy poszczególnych krajów członkowskich. Można je sprawdzić tutaj.

We Włoszech pobyt obywateli UE i członków ich rodzin reguluje ustawa  nr 30/2007 wraz z jej nowelizacją nr 32/2008.

Obywatel kraju członkowskiego Unii Europejskiej, który zamierza pozostać na terytorium Włoch przez okres przekraczający 3 miesiące ma obowiązek zgłosić swoją obecność na policji (dichiarazione di presenza)  w przeciągu 8 dni od momentu przyjazdu. Osoba, której pobyt nie będzie przekraczał 3 miesięcy nie ma obowiązku dokonywać żadnego zgłoszenia. 

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z włoskimi przepisami „kto nie jest w stanie udowodnić, że przebywa we Włoszech krócej niż 3 miesiące uważany  jest za osobę, która przebywa we Włoszech od ponad 3 miesięcy z wszystkimi konsekwencjami prawnymi”.

Z tego powodu zaleca się, aby bez względu na planowaną długość pobytu zawsze dokonywać zgłoszenia, jako że bez niego udowodnienie, iż przebywa się we Włoszech np. od miesiąca, a nie od trzech może okazać się bardzo trudne.

Chcąc pozostać na terenie Włoch przez okres przekraczający 90 dni należy zameldować się w miejscowym ufficio anagrafe. Jednym z najważniejszych warunków, jaki trzeba spełnić, aby otrzymać meldunek jest wykazanie posiadania określonej sumy pieniędzy, niezbędnej do utrzymania się bez obciążania włoskiego systemu socjalnego oraz ubezpieczenia zdrowotnego obejmującego ewentualną konieczność leczenia w Italii.

Osoba, która we Włoszech zamierza gościć w swoim domu obywatela UE przez dłużej niż 90 dni musi zgłosić ten fakt lokalnym służbom porządku publicznego. Tzw. „dichiarazione di ospitalità” lub  “cessione di fabbricato” składa się na komisariacie policji (Polizia di Stato), lub  w przypadku jego braku w danej miejscowości na komisariacie lub policji/straży miejskiej (Polizia Municipale/Vigili Urbani ) w ciągu 48 godzin od użyczenia nieruchomości.

Deklarację tę,  wypisaną na ministerialnym formularzu, można również przesłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru. Należy pamiętać o załączeniu kserokopii dowodu tożsamości gościa i tego,  kto gościny udziela.

Cessione di fabbricato nie jest wymagane,  jeśli strony podpisały umowę najmu lub użyczenia nieruchomości i umowa została zarejestrowana w Agenzia delle Entrate.

Avv. Mascia Salvatore / Stranieri in Italia

oprac. D.W.

Masz problem z legalizacją pobytu? Wejdź na naszą siostrzaną platformę internetową Migreat i zadaj naszym ekspertom ds. imigracji wszystkie pytania, na które nie udało ci się znaleźć odpowiedzi.