Mienie przesiedleńcze - Nasz Swiat
24
Cz, czerwiec

Ekspert odpowiada

Czy przeprowadzając się z Włoch, będę mógł swobodnie przewieźć swoje rzeczy przez granicę, czy też będę musiał wnieść jakieś opłaty? Jakich formalności muszę dopełnić?

Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym również w ramach mienia przesiedleńczego, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła.

1 maja 2004 zniesiony został polski kodeks celny i wydane na jego podstawie wszystkie akty wykonawcze. Regulacje dotyczące zwolnienia od cła mienia przesiedleńczego są identyczne w całej Unii Europejskiej. Jedynie VAT i podatek akcyzowy naliczane są na granicach według przepisów ustanowionych przez polskiego ustawodawcę, ale i tu po spełnieniu opisanych warunków można także liczyć na całkowite zwolnienie od opłat.

Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej (także z Włoch), w tym również w ramach mienia przesiedleńczego, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła. Z dniem przystąpienia do UE Polska została bowiem objęta unią celną, co oznacza zakaz stosowania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych.

WARTO WIEDZIEĆ
Zwolnienie z cła nie oznacza zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego.  To, czy zastosowane będą zwolnienia od tych podatków rozpatrywane są odrębnie, stosownie do postanowień odpowiednich przepisów prawa podatkowego.

źródło: powroty.gov.pl