Mój mąż Włoch nie płaci alimentów na syna - Nasz Swiat
24
Cz, czerwiec

Ekspert odpowiada

Jestem po rozwodzie z obywatelem Włoch. Mamy syna, który ma obecnie prawie 14 lat. Mój były mąż nie płaci na dziecko alimentów od marca 2010 r., pomimo tego, że mam wyrok sądowy, gdzie zostały przyznane alimenty na dziecko (sprawa odbyła się w Polsce ). Niestety mąż wymawia się stale brakiem pracy, a od pewnego czasu nie odpowiada nawet na moje e-maile. Nie interesuje się w ogóle naszym dzieckiem. Udałam się do Sądu w Częstochowie, aby zgodnie z Konwencją został upomniany o  zapłacenie alimentów, niestety sprawa ciągnie się koszmarnie długo i bez skutku. Bardzo proszę o radę, co mam robić i do kogo się zwrócić we Włoszech, aby można było ściągnąć od niego zaległe pieniądze. Chciałabym się dowiedzieć, jaka jest procedura we Włoszech, a w przypadku, jeśli alimenty nie będą możliwe do odzyskania, co mam dalej zrobić? Kto może mi pomóc?
S.T.

Szanowna Pani,
kiedy jedno z rodziców, w tym przypadku Pani, jest w posiadaniu wyroku zagranicznego, który zasądza alimenty od drugiego rodzica i powyższy wyrok musi zostać wykonany we Włoszech, według obowiązującego obecnie prawa włoskiego i europejskiego, uznanie wyroku zagranicznego powinno nastąpić automatycznie, pod warunkiem, że spełnia on pewne wymogi podyktowane obowiązującymi normami.

Niestety, tak naprawdę, nie odbywa się to automatycznie, gdyż obowiązujące przepisy nie dyktują praktycznych reguł takiego uznania zagranicznych wyroków, i w związku z powyższym należy wnieść prośbę do włoskiego Sądu Apelacyjnego o tzw. “accertamento” tzn. zweryfikowanie, czy wyrok zagraniczny zawiera wszelkie niezbędne wymogi.
W opisanej powyżej procedurze musi być Pani reprezentowana przez adwokata, który w Pani imieniu złoży wniosek z prośbą o “accertamento” do kompetentnego Sądu Apelacyjnego. Do wniosku musi zostać dołączona kopia autentyczna (według prawa polskiego) wyroku rozwodu z tłumaczeniem przysięgłym z języka polskiego na włoski oraz zaświadczenie przewidziane w art. 54 rozporządzenia CE n.44/2001 (model powyższego zaświadczenia może zostać ściągnięty z Internetu), które musi zostać wypełnione przez Sędziego, który wydał wyrok. Zgodnie z art. 56 rozporządzenia CE n. 44/2001 polskie dokumenty nie muszą być zalegalizowane.

Decyzja, którą wyda włoski Sąd Apelacyjny, która uzna wyrok zagraniczny wraz z wyrokiem będą stanowiły tytuł do zaktualizowania postanowień polskiego wyroku i do wszczęcia egzekucji.

Następnie decyzja o uznaniu egzekucyjności wyroku zagranicznego wraz z wyrokiem musi zostać doręczona drogą urzędową do strony przeciwnej, która będzie miała miesiąc czasu od dnia doręczenia na wniesienie ewentualnego sprzeciwu (tylko z powodów formalnych, włoski Sąd Apelacyjny nie może wchodzić w meritum decyzji polskiego Sądu).
Po pozytywnym zakończeniu etapu uznawania wyroku, będzie mogła Pani rozpocząć procedurę egzekucyjną, w prawdziwym tego słowa znaczeniu, we Włoszech przeciwko  ex mężowi. Na tym etapie działań również musi być Pani reprezentowana przez włoskiego adwokata (najlepiej wybrać go blisko miejsca egzekucji, dlatego, że wtedy nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów umiejscowienia tzn. drugiego adwokata, który stanowi punkt odniesienia do korespondencji).

Tylko w przypadku, gdy Pani dochód nie przekracza € 10.628,16 w skali rocznej, może Pani w kompetentnej Radzie Adwokackiej złożyć wniosek o przyznanie adwokata, którego koszt pokryje państwo włoskie (tzw. gratuito patrocinio).

Inną drogą, tym razem na gruncie prawa karnego, którą może Pani podjąć i której celem jest ukaranie Pani ex męża i ojca Pani dziecka za niedotrzymywanie płacenia alimentów (ale która nie prowadzi bezpośrednio do zmuszenia strony przeciwnej do spłaty zobowiązania), a do której nie jest Pani potrzebne przedstawicielstwo adwokata jest osobiste złożenie na jakimkolwiek posterunku karabinierów lub też do włoskiej Prokuratury oświadczenia o popełnieniu przestępstwa (denuncia – querela ex art. 570 c.p.- 336 c.p.p.) przez Pani ex męża/ojca Pani dziecka.

W myśl art. 570 c.p. zachowanie  przez Panią opisane tzn. nie wywiązywanie się z obowiązku łożenia na dziecko jest przestępstwem ściganym i karanym przez włoski system sądowy.
Mam nadzieję, że moja odpowiedź była dla Pani dostatecznie wyczerpująca i życzę powodzenia

mgr pr. Agnieszka Janusz
Kontakt z Panią mgr pr. Agnieszką Janusz jest możliwy poprzez e-mail: avvbaita(at)studiolegaleassociato.info