Mój pracodawca jest w szpitalu, czy zostanę zwolniona? - Nasz Swiat
20
N, czerwiec

Ekspert odpowiada

Pracuję jako badante. Od kilku dni mój pracodawca przebywa w szpitalu. Chciałabym się dowiedzieć, czy w związku z jego hospitalizacją muszę zostać zwolniona z pracy?

W przypadku, gdy osoba starsza, którą na co dzień zajmuje się badante zostanie hospitalizowana, może zmienić się status opiekunki. Istnieją trzy przypadki, które mogą zostać zastosowane, w zależności od potrzeb pracodawcy, w stosunku do pracownika:
1. W przypadku, gdy pracodawca przebywający w szpitalu lub klinice nie potrzebuje dodatkowej pomocy pracownika, który do tej pory się nim opiekował, ale go nie zwolnił, pracownik ma prawo do otrzymania całkowitego wynagrodzenia. Ponadto, jeżeli pracownik korzysta z „vitto/alloggio” (wyżywienia i zakwaterowania) lub tylko z wyżywienia , pracodawca zobowiązany jest do wypłacenia także zasiłku z tego tytułu, ale tylko w przypadku, gdy pracownik nie może z nich korzystać w czasie pobytu pracodawcy w szpitalu. Prawo to przewiduje CCNL Zbiorowy Kontrakt Pracy dla pracowników zatrudnionych w charakterze pomocy domowych (art. 19).

2. W przypadku gdy pracodawca zostaje definitywnie hospitalizowany i w związku z tym nie potrzebuje dodatkowej pomocy badante możliwe jest rozwiązanie stosunku pracy z ważnych przyczyn (per giusta causa). W tym przypadku pracodawca musi wysłać do INPSu zawiadomienie o rozwiązaniu stosunku pracy.

3. W przypadku, gdy pracodawca, pomimo hospitalizacji potrzebuję pomocy badante, w przeciągu 5 dni musi wysłać do INPSu zawiadomienie o zmianach w stosunku pracy.

Maria Elena Arguello (www.colfebadantionline.it)