Nie zapłaciłam pierwszej raty podatku od nieruchomości. Czy grozi mi kara pieniężna? - Nasz Swiat
09
N, maj

Ekspert odpowiada

Przez ponad pół roku przebywałam w Polsce i nie wiedziałam o ponownym wprowadzeniu podatku od nieruchomości we Włoszech. Wróciłam do Italii kilka dni temu, ale nie znalazłam w skrzynce żadnego listu z informacją ile wynosi IMU w przypadku mojej nieruchomości. Proszę o pomoc w tej sprawie.

18 czerwca minął termin zapłaty pierwszej raty podatku IMU (wł. imposta municipale sugli immobili) od tzw. pierwszego domu (wł. prima casa). Drugą ratę trzeba będzie zapłacić we wrześniu, a trzecią i ostatnią w grudniu.

Właściciele nieruchomości, którzy do tej pory nie uiścili opłaty za pierwszą ratę, powinni tego dokonać w jak najszybszym terminie, ponieważ  narażoni są na dodatkowe kary pieniężne.
Nie radzimy także czekać na dostarczenie listu z informacją o należnej kwocie, ponieważ nadejdzie on z pewnością z opóźnieniem, co wiązać się będzie z kolejnymi, dodatkowymi kosztami.

W celu wyliczenia należnego podatku IMU można skorzystać z pomocy księgowego lub dostępnjych on-line gotowych programów.

Jeżeli chodzi o tzw. pierwszy dom (który w większości przypadków właścicieli jest też jedyną ich nieruchomością) podatek wyniesie 0,4% tzw. dochodu katastralnego „rendita catastale”, którego wartość powinna zostać zawarta w akcie kupna-sprzedaży nieruchomości, podniesionego o 5% i pomnożonego przez 160.

Dzieląc wynik podanego powyżej wyliczenia  przez trzy otrzymujemy wysokość dwóch pierwszych rat. Do trzeciej raty będzie trzeba dodać ewentualny wzrost IMU (maksymalnie 0,6%) zatwierdzony przez poszczególne gminy.

Ulgi!
Przewidziano ulgę podatkową dla wszystkich właścicieli, w wysokości 200 euro, a w przypadku posiadania dzieci pozostających na utrzymaniu które nie ukończyły 26 roku życia dodatkowo można odliczyć 50 euro za każde dziecko.

Z ulgi podatkowej każda rodzina może skorzystać jednorazowo, nawet w przypadku, kiedy mieszkają w oddzielnych domach. Oznacza to, że jeśli każde z małżonków posiada mieszkanie, to tylko jedno z nich będzie uznane jako „prima casa” i tylko raz dana rodzina będzie mogła skorzystać z ulgi.

redakcja