Nowe zasady dotyczące pobytu oraz wydalenia z Włoch obywateli UE - Nasz Swiat
22
Wt, czerwiec

Ekspert odpowiada

Witam, słyszałem, że niedawno zmieniły się niektóre przepisy dotyczące pobytu cudzoziemców, obywateli UE oraz ich ewentualnego wydalenia z terytorium Włoch. Chciałbym dowiedzieć się, co się zmieniło.

2 sierpnia parlament włoski ostatecznie zatwierdził nowe, ostrzejsze normy dotyczące pobytu oraz wydalenia z Włoch obywateli UE oraz imigrantów pochodzących spoza Wspólnoty Europejskiej.

Według nowej ustawy (dekret 89/2011 opublikowany w Gazzetta Ufficiale nr 144), aby móc wpisać się do anagrafe (rejestr administracyjny ludności) i otrzymać dowód osobisty (carta di identitá) obywatele Unii muszą złożyć podanie do Urzędu Miasta, w którym zamieszkują i przedstawić dokumenty, zaświadczające o tym, że posiadają środki ekonomiczne na utrzymanie, którego minimalna wysokość jest równowartością zasiłku socjalnego. Zasiłek socjalny ustalany jest co roku przez INPS i w 2011 roku wynosi 417,3 euro miesięcznie (5424,90 euro).

Niestety nie wystarczą odpowiednie środki na utrzymanie. Przy zameldowaniu brane także będą inne aspekty, np.: czy wynajmuje on mieszkanie, czy zamieszkuje na prawach gościa lub czy jest właścicielem lokum.

Nowa ustawa wprowadziła udogodnienia dla obywateli spoza UE, będących najbliższą rodziną obywatela Unii zameldowanego we Włoszech, i którzy zamierzają do niego dołączyć. Przy wpisie do anagrafe nie będą oni już musieli udowodnić faktu, że wjechali do Włoch z ważną wizą. Jeżeli jednak członek rodziny spoza UE jest na utrzymaniu obywatela Unii, będzie musiał przedstawić dokumentację wydaną w kraju pochodzenia, potwierdzającą powinowactwo z obywatelem Unii Europejskiej.

Jeżeli w stosunku do obywatela UE lub członka jego rodziny został wydany nakaz wydalenia z terytorium Włoch, Prefektura może wydać nakaz przymusowego opuszczenia terytorium kraju w ustalonym terminie. Dotyczy to przede wszystkim osób, które weszły w konflikt z prawem i zostały uznane zagrażają bezpieczeństwu społecznemu.

Osoby, które na tej podstawie zostały zmuszone do opuszczenia Włoch, mają obowiązek po powrocie do rodzinnego kraju zgłosić się do włoskiego konsulatu i potwierdzić swój wyjazd. Jeżeli jednak zostaną powtórnie zatrzymane na terenie Włoch, będą wydalane siłą w trybie natychmiastowym.

Stranieri in Italia