Obowiązek zmiany rejestracji pojazdów - Nasz Swiat
13
Cz, maj

Ekspert odpowiada

Chciałbym dowiedzieć się czy mogę poruszać się we Włoszech autem na polskich numerach rejestracyjnych. Mieszkam tutaj już od ponad 5 lat.

Zgodnie z artykułem 132 włoskiego kodeksu drogowego, pojazdy zarejestrowane za granicą nie mogą poruszać się po włoskich drogach dłużej niż rok. Po upłynięciu tego terminu, muszą one być przerejestrowane na włoskie numery. W razie jego niedopełnienia, właściciel samochodu podlega sankcji mandatu w wysokości od 80 do 318 euro.Tablice rejestracyjne samochodu są przypisane we Włoszech do konkretnej osoby, a nie do pojazdu.

Pojazdy sprowadzone z krajów UE
Jeżeli auto pochodzi z jednego z państw należących do Unii Europejskiej, możemy je przerejestrować na dwa sposoby.
1. W telematycznych okienkach STA, obecnych na terytorium całych Włoch w wojewódzkich przedstawicielstwach ACI (Automobile Club Italia).
2. W wojewódzkich Urzędzie Komunikacji (Ufficio Provinciale Motorizzazione Civile), biurach ACI, przedstawicielstwach sprzedaży samochodów (agenzie pratiche auto).

Jeżeli pojazd jest nowy, przy rejestracji należy przedłożyć ważny dokument tożsamości nabywcy, umowę sprzedaży (atto di vendita) posiadającą notarialne poświadczenie wiarygodności podpisu sprzedającego. Poświadczenie powinno zostać sporządzone na papierze do pism urzędowych (z opłatą skarbową), czyli tzw. carta bollata. Oprócz ww. dokumentów nabywca musi przedłożyć świadectwo zgodności, wydane przez producenta pojazdu.

Świadectwo zgodności: Wydane przez producenta - potwierdza, że parametry techniczne pojazdu spełniają wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Świadectwo może być europejskie (WE) lub krajowe.

Jeśli samochód ma ważne świadectwo WE, urzędy krajowe nie mogą wymagać żadnej dodatkowej dokumentacji technicznej - chyba że po opuszczeniu fabryki samochód został zmodyfikowany (wtedy mogą wymagać poddania go ponownej homologacji).

W przypadku pojazdu używanego, do powyższych dokumentów należy dołączyć także zagraniczny dowód rejestracyjny (+ 1 kserokopia) i własności.

Koszt przerejestrowania pojazdu uzależniony jest od prowincji zamieszkania oraz rodzaju tablicy rejestracyjnej. Ale w większości przypadków koszt przerejestrowania wynosi około 80 euro.

W przypadku, gdy nie jest możliwe przerejestrowanie pojazdu w STA, należy udać się do wojewódzkiego Urzędu Komunikacji (Motorizzazione Civile), następnie, w przeciągu 60 dni od momentu wydania nowego dowodu rejestracyjnego, należy wpisać auto do rejestru pojazdów (PRA).

Uwaga!
Jeżeli będziemy korzystać z usług biur ACI lub przedstawicielstw sprzedaży samochodów (agenzie pratiche auto) koszty rejestracji nieznacznie wzrosną.

Wszelkie dodatkowe informacje można znaleźć na stronie ACI (www.aci.it) oraz w przedstawicielstwach sprzedaży aut.

Avv. Andrea De Rossi