Obywatelstwo włoskie a upośledzenie umysłowe - Nasz Swiat
29
Śr, czerwiec

Ekspert odpowiada

Jestem mamą 18-letniego cierpiącego na zespół Downa Adama, który urodził się i mieszka we Włoszech. Chciałabym się dowiedzieć, czy syn ma prawo do otrzymania obywatelstwa włoskiego, które przysługuje wszystkim dzieciom cudzoziemców do ukończenia 19 roku życia. Czy mogę złożyć wniosek o przyznanie obywatelstwa za syna?

Pomimo tego, że według obowiązującego we Włoszech prawa, cudzoziemiec urodzony i przebywający legalnie na terenie Italii do momentu osiągnięcia pełnoletności ma prawo do nabycia obywatelstwa włoskiego, składając wniosek do gminy w miejscu zamieszkania do ukończenia 19 roku życia, osoby upośledzone umysłowo zgodnie z tym samem prawem są wykluczone z tej możliwości.

W rzeczywistości, niemożność związana z tym rodzajem upośledzenia oznacza, że cudzoziemiec nie jest uprawniony do otrzymania obywatelstwa włoskiego, ponieważ nie można uznać go za osobę mogącą wyrazić swoją wolę stania się obywatelem Włoch.

Podczas przysięgi, składanej przed urzędnikiem państwowym, wnioskodawca zobowiązuje się do przestrzegania Konstytucji i praw państwa i znajomości praw i obowiązków.

Prawo do otrzymania obywatelstwa wchodzi w skład osobistych praw osoby, dlatego też chęć zdobycia lub rezygnacji z niego musi zostać osobiście zgłoszone przez osobę zainteresowaną. Nikt, nawet legalny przedstawiciel nie będzie mógł złożyć przysięgi w imieniu wnioskodawcy.

Stranieri in Italia