Obywatelstwo włoskie: Ile powinienem zarabiać? - Nasz Swiat
19
So, czerwiec

Ekspert odpowiada

Obcokrajowcy zameldowani we Włoszech, którzy chcą przyjąć obywatelstwo poprzez naturalizację, zgodnie z artykułem 9 ustawy z dnia 5 lutego 1992, nr 91, pkt. 1, oprócz wymogu zamieszkania muszą posiadać odpowiednie dochody.

Mimo, że w ustawie o nadaniu obywatelstwa włoskiego nie ma mowy o dochodach, z dekretem z dnia 22 listopada 1994, zmienionym w 2002 roku, włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ustaliło, że do przyznania obywatelstwa włoskiego należy wziąć pod uwagę także dochód wnioskodawcy z ostatnich trzech lat i regularnie deklarowany poprzez formularz Cud, Unico lub  730. Pracownicy zatrudnieni w charakterze pomocy domowych, baby sitter, itp., którzy nie składają corocznych zeznań podatkowych, mogą przedstawić oświadczenie zastępcze CUD, sporządzone przez pracodawcę (dichiarazione sostitutiva del CUD), w którym zaświadcza się wynagrodzenie miesięczne i roczne pracownika. Do oświadczenia należy dołączyć kserokopię wpłaconych składek do I.N.P.S. z ostatnich trzech lat oraz kserokopię ważnego dokumentu tożsamości pracodawcy.
Przyznanie obywatelstwa włoskiego poprzez naturalizację jest wynikiem procesu, podczas którego dokonuje się oceny sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, który musi posiadać odpowiednie przychody, by nie stać się ciężarem dla państwa włoskiego.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ustaliło, że wnioskodawca musi wykazać dochód roczny nie niższy niż 8.300.00 euro.
W momencie złożenia wniosku o przyznanie obywatelstwa, należy dołączyć do niego kserokopię formularzy podatkowych i telematycznego potwierdzenia przekazania go do urzędu skarbowego.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o obywatelstwo nie posiada wystarczającego dochodu, np. nie pracuje lub jego roczny dochód jest niewystarczający, pod uwagę może być także wzięty dochód roczny całej rodziny. W tym przypadku do wniosku należy dołączyć deklaracje podatkowe całej rodziny (z roku poprzedniego).

Uwaga!
Prawo włoskie przewiduje, że obywatelstwo włoskie, jeśli spełnione są wszystkie warunki, musi być przyznane lub nieprzyznane w przeciągu 735 dni od daty złożenia wniosku. Dlatego ważne jest, by każdego roku wysyłać listem poleconym z potwierdzeniem odbioru do odpowiedniej prefektury, aktualne roczne zeznanie podatkowe.

Avv. Mascia Salvatore