Obywatelstwo włoskie: Od ilu lat muszę legalnie przebywać we Włoszech, by móc złożyć wniosek o obywatelstwo? - Nasz Swiat
25
Pt, czerwiec

Ekspert odpowiada

Ustawa z dnia 5 lutego 1992, nr 91 przewiduje, że obywatele „nie Włosi” mogą uzyskać obywatelstwo włoskie, oprócz zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem Włoch, także poprzez naturalizację, czyli z powodu zamieszkiwania na terytorium włoskim od minimalnego okresu ustanowionego przez prawo.
Obywatele spoza UE muszą legalnie przebywać w Italii od minimum 10 lat. Obywatele Unii Europejskiej, w tym Polacy, od co najmniej 4 lat. Uchodźcy polityczni lub tzw. bezpaństwowcy minimum 5 lat, a pełnoletnie dzieci, adoptowane przez obywateli włoskich minimum 5 lat od momentu adopcji.
Cudzoziemiec, którego jeden z rodziców lub krewnych drugiego stopnia (pradziadkowie) urodzili się we Włoszech, otrzymuje obywatelstwo włoskie jeżeli po ukończeniu 18 roku życia, zamieszkuje we Włoszech od minimum 2 lat. W tym przypadku, musi zadeklarować do ukończenia 19 roku życia chęć zostania obywatelem włoskim.
Natomiast cudzoziemiec urodzony we Włoszech, nabywa prawo do otrzymania obywatelstwa pod warunkiem, że mieszkał w Italii nieprzerwanie do ukończenia 18 roku życia. Także i w tym przypadku musi zadeklarować, po uzyskaniu pełnoletności, chęci zostania obywatelem włoskim.
Za osoby legalnie przebywające we Włoszech, uważa się cudzoziemców, którzy przestrzegali zawsze zasad wjazdu i pobytu we Włoszech oraz wpisu do rejestru osób zameldowanych. Oznacza to, że nie jest ważne czy osoba ubiegająca się o obywatelstwo miała przez cały okres pozwolenie na pobyt, ale także czy była wpisana nieprzerwanie do Anagrafe.
Istnieje możliwość weryfikacji nieprzerwanego pobytu. W tym celu należy poprosić w Comune zameldowania certificato storico di residenza.

Avv. Mascia Salvatore