Odmowa wydania attestato di soggiorno permanente. Jak się odwołać? - Nasz Swiat
13
Cz, maj

Ekspert odpowiada

Droga Redakcjo,

Przeczytałem na Waszej stronie internetowej artykuł „Attestazione di soggiorno permanentne: Prawo do stałego pobytu we Włoszech”, z którego wynika, że spełniam wszystkie warunki, aby otrzymać ten dokument. Mieszkam legalnie we Włoszech od 7 lat, jednak od roku nie mam stałej pracy. Kiedy poszedłem do comune, urzędniczka powiedziała, że aby dostać soggiorno permanentne muszę okazać umowę o pracę i ostatnią busta paga, bo sam fakt, że mam udokumentowany,  legalny pobyt  przez ponad 5 lat nie wystarcza.W opublikowanym przez Was artykule było natomiast napisane: „Każdy, kto nabył prawo do stałego pobytu we Włoszech nie podlega wymaganiom stawianym imigrantom, którzy po raz pierwszy składają podanie o attestazione di soggiorno, co oznacza, że mają prawo pobytu bez względu na ich sytuację zawodową i zdolność finansową”. Czy mogę prosić o przetłumaczenie tego zdania na włoski i podanie jakiejś podstawy prawnej, na podstawie której będę mógł się „wykłócić” w urzędzie?
Dariusz

 

Szanowny Panie,

Jak już uprzednio pisaliśmy (Attestazione di soggiorno permanentne: Prawo do stałego pobytu we Włoszech)  zasady wydawania attestazione di soggiorno reguluje dekret: D.Lgs n. 30 del 2007, a w szczególności artykuły 14, 15 i 16.

Może Pan zatem przypomnieć urzędniczce, że: la questione di attestazione di soggiorno permanentne regola D.Lgs n. 30 del 2007, in particolare gli articoli 14, 15 e 16
oraz przypomnieć, iż: “Una volta acquisito il diritto al soggiorno permanente questo non è più subordinato alle condizioni previste per il rilascio dell’attestazione del soggiorno”.

W przypadku, gdyby Pana wniosek ponownie został rozpatrzony negatywnie sugerujemy, aby domagał się Pan umotywowania na piśmie przyczyny odmowy ww. dokumentu. W tym celu warto, aby złożył Pan na takie żądanie na piśmie, zaadresowane na kierownika urzędu (responsabile del Ufficio Anagrafe), opisując sytuację zaistniałą w Urzędzie (złożenie wniosku z załączonymi wszystkimi wymaganami przez prawo dokumentami, odmowa urzędniczki i domaganie się dokumentów takich jak contratto di lavoro i busta paga).

Redakcja