Poradniki - Nasz Swiat
29
Śr, czerwiec

2 tygodnie temu przyszła do mnie do domu Pani, która wręczyła mi kopertę, której odbiór musiałam potwierdzić. Po jej otwarciu zobaczyłam, że jest to list ponaglający zapłatę za abonament telewizyjny.
W domu nie posiadamy żadnego odbiornika telewizyjnego oraz radia. Mamy komputer, który nie jest podłączony do internetu, dlatego chciałabym się dowiedzieć, czy po odbiorze ponaglenia muszę zapłacić abonament?


Popełniła Pani niestety błąd, podpisując przyjęcie listu. Należy pamiętać, że jeżeli nie rozumiemy pisma, listu, itp., o którego podpisanie jesteśmy proszeni nie powinniśmy składać na żadnym dokumencie naszego podpisu.
Jeżeli chodzi o abonament telewizyjny, osoby nieposiadające żadnego odbiornika telewizyjnego, do których nadesłano nakaz zapłaty nie muszą uiszczać żadnych opłat. 
Aby nie otrzymywać w przyszłości mało przyjemnych listów ze strony RAI należy natomiast wysłać list polecony z potwierdzeniem odbioru (raccomandata con la ricevuta di ritorno) na adres:

Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale I di Torino
Ufficio territoriale di Torino 1
Sportello S.A.T.
Abbonamenti TV - Nuovo Abbonamento privato alla televisione Casella postale 22 – 10121 Torino (To)

W liście należy podać: powód, dla którego nie powinniśmy dokonywać zapłaty (brak odbiorników telewizyjnych),  datę nadejścia ponaglenia, swoje dane osobowe oraz dokładny adres zamieszkania.
NS

Pracuję od ponad 2 lat jako baby sitter w rodzinie włoskiej, z którą także mieszkam. W związku z wakacjami rodzina zdecydowała się przenieść do domu nad morzem. Czy muszę z nimi wyjechać?

W przypadku, gdy pracodawca prosi o przeniesienie się z nim, w tym przypadku do domu nad morze, pracownik tzw. convivente, czyli mieszkający przy rodzinie, nie może odmówić.
Oczywiście nie może zmienić się stosunek pracy. Oznacza to, że pracownik będzie miał takie samo prawo do odpoczynku, jak w miejscu stałego pobytu.
W przypadku, gdy pracownik będzie musiał ponieść koszty z dojazdem do letniego domu, pracodawca winien zwrócić mu pieniądze.
Jeżeli w umowie o pracę nie zostały przewidziane zmiany miejsca pobytu, np. w okresie wakacji, pracodawca będzie musiał zapłacić pracownikowi tzw. dietę dzienną, której wysokość równa się 20% minimalnego wynagrodzenia dziennego przez wszystkie dni pobytu.
Dlatego też, o ile nie zostało zaznaczone inaczej w umowie o pracę, pracownik musi wyjechać z pracodawcą. W przeciwnym wypadku pracodawca będzie miał prawo do rozwiązania umowy.

Stranieri in Italia

Polskie prawo przyjmuje domniemanie ojcostwa,  polega on ona tym, iż domniemywa sie , że prawnym ojcem dziecka jest maż matki. Jeżeli w okresie urodzenia dziecka doszło do rozpadu małżeństwa domniemanie ojcostwa trwa aż do 300 dni, do ustania lub unieważnienia małżeństwa zakończonych prawomocnym wyrokiem sadu Art.62 §1 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego Art. 62.§ 1. „Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa się, że pochodzi ono od męża matki. Domniemania tego nie stosuje się, jeżeli dziecko urodziło się po upływie trzystu dni od orzeczenia separacji”.


Zdarzają się przypadki, kiedy ojciec prawny nie jest ojcem biologicznym dziecka i  wówczas prawne domniemanie może zostać obalone  tylko na wniosek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Pamiętajmy jednak, iż celem procesu o zaprzeczenie ojcostwa nie jest ustalenie ojcostwa biologicznego męża matki lecz obalenie ustawowego domniemania, że dziecko od niego pochodzi.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Rodzinnego i Opiekuńczego pozew o zaprzeczenie ojcostwa może wnieść:
1) Mężczyzna , który uznał ojcostwo – w terminie 6 m-cy od dnia , w którym dowiedział sie, że dziecko od niego nie pochodzi( Art 63 k.r.o), ale nie później niż do uzyskania przez dziecko pełnoletniości  (Art 80 k.r.o). Termin ten ma charakter prekluzyjny, co oznacza, że po jego upływie uprawnienie to wygasa, a powództwo wytoczone po jego upływie podlega oddaleniu. Sama informacja o tym ,że  żona jest w ciąży, a przypuszczalne obliczenie terminu, w którym dziecko powinno sie urodzić , nie może być poczytana za okoliczność stanowiącą początek  biegu 6 miesięcznego  terminu, ponieważ o rozpoczęciu biegu terminu decyduje informacja o urodzeniu sie dziecka, która powinna być pewna i poważna.

2) Matka dziecka w terminie 6 m-cy od urodzenia dziecka (Atr.69§i k.r.o.)

3) Dziecko po uzyskaniu pełnoletniości może również wystąpić z żądaniem  zaprzeczenia ojcostwa, ale nie później niż po ukończeniu 21 roku życia. ( Art 81§1,2)

4) Prokurator, jeżeli wymaga tego dobro dziecka bądź ochrona interesu społecznego. Ingerencja prokuratora nie jest ograniczona żadnym terminem, wniosek o zaprzeczenie ojcostwa może on wnieść w każdej chwili( Art. 86 k.r.o)

Klinika Prawna
via di Ripetta, 41 Rzym.
Porady prawne udzielane są po wcześniejszym uzgodnieniu terminu: tel. 388 30 30 750; 388 30 30 749;
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzięcie paragonu ze sklepu we Włoszech przez klienta nie jest obowiązkowe już od kilku lat. Paragon jednak zastępuje gwarancję.

Jeszcze kilka lat temu we Włoszech za zostawienie przez klienta paragonu w sklepie lub pozbycie się go w zbyt bliskiej odległości od sklepu (np. 100 metrów) groziła kara grzywny.

W tej chwili konsumentowi nie grozi żadna kara za nieposiadanie paragonu. Dowód zakupu „poszedł na emeryturę” po 20 latach wraz z wejściem w życie dekretu z mocą ustawy nr 269 z dnia 2 października 2003 roku.

Warto pamiętać, że sprzedawca towaru lub usługi jest zobowiązany do wydania paragonu klientowi bez jego dodatkowych starań.

Ważne jest, aby pamiętać, że paragon jest dowodem zakupu i gwarancji na zakupione towary.

opr. Anna Malczewska

Szanowna Redakcjo,

Czytając „Nasz Świat” dowiedziałam się, że colf i badani muszą składać co roku deklarację podatkową (dichiarazione dei redditi), jeśli ich roczne zarobki przekraczają 8 tys. euro.

Rocznie zarabiam ok. 11 tys. euro, dlatego po przeczytaniu Waszego artykułu udałam się do biura CAF przy CGIL , gdzie potwierdzono mi fakt, że muszą złożyć dichiarazione dei redditi. Ze wstępnego wyliczenia, jakie mi zrobiono wynika, że powinnam zapłacić prawie 2 tys. euro podatku! Jestem przerażona, gdyż przy moich niskich zarobkach to ogromna kwota.

Rozmawiając ze znajomą Polką, która pracuje jako telefonistka (call center) w prywatnej firmie i zarabia prawie tyle  co ja, że za nią podatki płaci pracodawca (odciągając określoną kwotę od miesięcznego wynagrodzenia) i że nie zdarzyło jej się, żeby musiała coś dopłacać.

Chciałabym się dowiedzieć, z czego wynika ta duża suma (ok. 2 tys. euro), które wyliczono mi CAF. Czy Mo pracodawca nie powinien za mnie płacić tych podatków?

Bardzo proszę o odpowiedź
Elżbieta

Odpowiedź

Osoba zatrudniająca pomoc domową (colf) lub opiekunkę (badante) nie jest zobowiązana do płacenia podatków za swoją pracownicę. Taki obowiązek spoczywa natomiast na pracodawcach w innych sektorach.

Wysoka kwota, blisko 2 tys. euro, wynika prawdopodobnie z faktu, że nie poniosła Pani w minionym roku  kosztów leczenia zdrowotnego, za wynajem mieszkania lub wynikających ze spłacania kredytu mieszkaniowego, itp., które są podstawą do otrzymania ulg podatkowych.

AiutoPerTutti

Czy obywatele UE będący rezydentami we Włoszech mogą brać udział w referendum, np. w tym dotyczących elektrowni jądrowych ?
Czytelniczka „Naszego Świata”.

W referendach mogą brać udział tylko obywatele Włoch wpisani na listy wyborcze w miejscu zameldowania, którzy będą mieli ukończone 18 lat do dnia ustalonego jako dzień głosowania.
Zatem obywatel UE, którzy nie posiadają włoskie obywatelstwa nie mogą brać udział w referendum.
AiutoPerTutti

Czy przeprowadzając się z Włoch, będę mógł swobodnie przewieźć swoje rzeczy przez granicę, czy też będę musiał wnieść jakieś opłaty? Jakich formalności muszę dopełnić?

Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej, w tym również w ramach mienia przesiedleńczego, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła.

1 maja 2004 zniesiony został polski kodeks celny i wydane na jego podstawie wszystkie akty wykonawcze. Regulacje dotyczące zwolnienia od cła mienia przesiedleńczego są identyczne w całej Unii Europejskiej. Jedynie VAT i podatek akcyzowy naliczane są na granicach według przepisów ustanowionych przez polskiego ustawodawcę, ale i tu po spełnieniu opisanych warunków można także liczyć na całkowite zwolnienie od opłat.

Rzeczy przywożone do Polski z terytorium Unii Europejskiej (także z Włoch), w tym również w ramach mienia przesiedleńczego, nie podlegają obowiązkowi zapłaty cła. Z dniem przystąpienia do UE Polska została bowiem objęta unią celną, co oznacza zakaz stosowania między państwami członkowskimi ceł przywozowych i wywozowych.

WARTO WIEDZIEĆ
Zwolnienie z cła nie oznacza zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz od podatku akcyzowego.  To, czy zastosowane będą zwolnienia od tych podatków rozpatrywane są odrębnie, stosownie do postanowień odpowiednich przepisów prawa podatkowego.

źródło: powroty.gov.pl